Fagstoff

Vareflyt for en råvareprodusent

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Harboe Bryggeri

Råvareprodusenter henter råvarene sine direkte fra naturen.

 

Vareflyten for en råvareprodusent varierer med råvaren.

Figuren viser hvordan all vareproduksjon starter i primærnæringene.Figuren viser hvordan all vareproduksjon starter i primærnæringene.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

Tømmerbilene frakter tømmerstokkene til industrielle vareprodusenter som bruker tømmer som innsatsfaktor Tømmerbilene frakter tømmerstokkene til industrielle vareprodusenter som bruker tømmer som innsatsfaktor.
Fotograf: Jørn B. Olsen, Rolf Sørensen
 

 

Fiskerinæringen leverer råvarer til fiskeindustrienFiskerinæringen leverer råvarer til fiskeindustrien.
Fotograf: Ole Magnus Rapp
 

En produsent av tømmer starter med å avvirke tømmerstokker i skogen om vinteren. Tømmerstokkene fraktes på skogsveier fram til lunneplasser, der de lastes på store tømmerbiler. Bilene frakter tømmerstokkene til industrielle vareprodusenter som bruker tømmer som innsatsfaktor.

Eksempler på bedrifter som kjøper tømmer, er sagbruk og cellulosefabrikker.

Jordbruksnæringen produserer vegetabilske og animalske produkter (frukt-, grønt- og kjøttprodukter). Jordbruksvarene går til matvareindustribedrifter som produserer en lang rekke ferdigvarer. 

Gruvedrift og oljeutvinning er utvinningsnæringer. Fra gruvedriften blir det levert malm til metallindustrien, som anriker malmen til metall. Råolje leveres som råstoff til oljeraffinerier.

Fiske- og fangstnæringene leverer råvarer til fiske- og kjøttindustribedrifter som omdanner råvarene til en lang rekke ferdigprodukter.