Oppgave: Arbeidsoppdrag

Oppgave - Informasjon for skjerm

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Kvinne med pc

Hensikten med denne oppgaven er at du skal få øvelse i å skrive informasjon for skjerm. Du kan gjøre oppgaven individuelt eller sammen med en annen.

Under ser du en tekst som er dårlig formatert og ikke spesielt godt skrevet. Skriv om teksten slik at den blir lettere å forstå – uten at det vesentlige i innholdet forsvinner. Formater den på en slik måte at den er bedre egnet for å lese på skjerm.

Et eksempel på en tekst som er dårlig formatert og ikke spesielt godt skrevet.Et eksempel på en tekst som er dårlig formatert og ikke spesielt godt skrevet.
Opphavsmann: Arne Jansen