Fagstoff

Skrive for skjerm

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Kvinne med pc

Stadig mer informasjon publiseres som nettsider på Internett eller på et intranett. Å skrive informasjon som skal leses på skjerm, krever at du er oppmerksom på at de fleste leser tekst på skjerm på en litt annen måte enn når de leser på papir.

Skriver på tastatur  

 

 

 

En godt utformet tekst gjør det enkelt for brukeren å lese.En godt utformet tekst gjør det enkelt for brukeren å lese.
Fotograf: Ingar Haug Steinholt
 

 

 

 

Husk

  • Start med konklusjonen.
  • Uthev nøkkelord.
  • Lag gode overskrifter.
  • Bruk punktlister.
  • Ha ett poeng per avsnitt.
  • Bruk få ord.

De fleste har en tendens til å «skumme» en tekst på skjerm og plukke ut det som ser interessant ut, i stedet for å lese teksten sammenhengene slik vi vanligvis gjør på papir. Vi leser i større grad bruddstykker av teksten og hopper mer frem og tilbake.

En tekst som skal leses på skjerm, bør derfor være skrevet slik at den egner seg for slik «skumming». Det oppnår du ved å huske på følgende:

Uthev nøkkelord

Vi stopper opp ved det som skiller seg ut, som for eksempel de tre ordene du nettopp leste. Ved å markere ord og begreper som er særlig viktige i teksten, kan du lede brukerens oppmerksomhet dit. Man kan utheve på vanlig måte, for eksempel ved å streke under eller bruke farger.

Bruk meningsfulle avsnittsoverskrifter

Vi leser nesten alltid avsnittsoverskriftene, så det er viktig at de er så meningsfulle som mulig. Det vil si, de bør beskrive innholdet i det avsnittet som følger. Unngå morsomme eller «smarte» overskrifter i brukerdokumentasjonen.

Bruk punktlister

Punktlister er raske å skumlese, så de blir derfor nesten alltid lest.

Ha kun ett poeng per avsnitt

Når du har flere poenger du vil formidle, bør du skille dem godt slik at hvert poeng får sitt eget avsnitt.

Start med konklusjonen

Innledningen eller det første avsnittet blir nesten alltid lest, og det vesentlige bør derfor stå der, slik at det er større sjanse for at brukeren får det med seg. Tenk på hvordan avisartikler er bygget opp. Hovedpoenget kommer i overskriften og ingressen, deretter følger detaljene i selve teksten.

Bruk færre ord

Som hovedregel bør du forsøke å bruke færre ord når du skriver for skjerm enn for papir. De fleste setningene kan gjøres kortere uten at meningen forsvinner. Se på eksempelet under. Alle de fire setningene sier egentlig det samme, men den første har nesten fire ganger så mange ord som den siste.

  • Vi forstår innholdet i en tekst selv om den ikke har så mange ord.
  • Vi forstår innholdet i en tekst som har få ord.
  • Vi forstår innholdet i en kort tekst.
  • Vi forstår kort tekst.