Oppgave: Arbeidsoppdrag

Skrive brukerinformasjon

Publisert: 12.12.2012
Kvinne med pc

Hensikten med denne oppgaven er at du skal få øve deg på å skrive informasjon for brukere. Oppgaven bør gjøres individuelt.

 

Tenk deg at du er IKT-servicemedarbeider i en bedrift som har hatt mye problemer med datavirus de siste månedene. En stor del av grunnen til virusproblemene er at brukerne har for liten kunnskap om hva et datavirus er, og hvordan det fungerer. Du skal derfor skrive en enkel informasjon som forklarer

  • hva et datavirus er
  • hvordan brukeren skal unngå at maskinen får virus
  • hvordan brukeren kan oppdage at maskinen har fått et datavirus
  • hva brukeren skal gjøre når han har mistanke om at maskinen har fått et datavirus

Du må ta hensyn til at mange av brukerne har liten kunnskap om IKT generelt, og at brukerne stort sett ikke vet mer om datavirus enn det de har lest i aviser eller hørt på radio eller sett på TV.