Fagstoff

Hvorfor du må dokumentere

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Kvinne med pc

Å dokumentere er en del av de arbeidsoppgavene til IKT-servicemedarbeideren som oftest blir oversett og undervurdert.

Dokumentasjon
Opphavsmann: Knut Høihjelle
 

 

Det er ved å dokumentere at du beviser din verdi som en dyktig IKT-servicemedarbeider. 

Å dokumentere de feilene og problemene som oppstår, og hvordan de ble løst, er en svært viktig del av IKT-support og drift. Når du dokumenterer systematisk, bygger du opp kunnskap og verdifull informasjon om de systemkombinasjonene virksomheten har, og de spesielle feilene og problemene som kan oppstå.

Du tenker kanskje at du vil huske hvordan et bestemt problem ble løst, men når et tidligere problem dukker opp igjen senere, har man som regel glemt detaljene. Du kommer sikkert ikke til å være i samme jobb for all fremtid heller, og den erfaringen du bygger opp og dokumenterer, er derfor uvurderlig for den som skal overta jobben din. Når du dokumenterer, gjør du det altså både for din egen skyld og for andres.

Tenk også på at når du dokumenterer løsninger på problemer, bygger du opp kunnskap som du senere kan dele med andre i et kunnskapsnettverk.

Noen unngår til og med bevisst å dokumentere løsninger på problemer fordi de gjerne vil gjøre seg uunnværlige. Tanken er at kunnskap er makt, og så lenge man er den eneste som er i stand til å løse problemene, er jobben trygg. Det burde være opplagt at dette ikke er en strategi du bør satse på. Det er ved å dokumentere at du beviser din verdi som en dyktig IKT-servicemedarbeider.
Relatert innhold

Aktuelt stoff