Oppgave: Arbeidsoppdrag

De fleste ulykker skjer i hjemmet

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fareskilt

De fleste ulykker skjer i hjemmet. Denne oppgaven går ut på at du skal avdekke mulige uønskede hendelser i ditt eget hjem.

Hus
Fotograf: Hallgeir Vågenes
 

For å vurdere risiko er det nødvendig å avdekke uønskede hendelser.

Ta utgangspunkt i hjemmet ditt (alternativt kan du velge praksisplassen eller arbeidsplassen din).

  1. Beskriv ti mulige uønskede hendelser.
  2. Beskriv mulige årsaker til hendelsene.
  3. Beskriv mulige konsekvenser av hendelsene.
  4. Hvilke sikringstiltak kan du eller familien din gjøre for å minske risikoen for de uønskede hendelsene? (Husk: risiko = sannsynlighet * konsekvens)