Fagstoff

Administrative sikringstiltak

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Fareskilt

Administrative sikringstiltak er opplæring av ansatte, administrasjon av nøkler og adgangskontrollsystemer i tillegg til sikring av dokumenter.

Administrative tiltak
Opphavsmann: Monica Gjertsen Steinbakken, Bjørn Norheim
 

Husk

Det er en fordel om det finnes en opplæringsplan som den nyansatte signerer når alle punkter er gjennomgått. Denne planen bør legges i personalmappa til den nyansatte.

 

Som nyansatt bør du passe på å orientere deg om hvor sikkerhetsutstyr som dette er plassertSom nyansatt bør du passe på å orientere deg om hvor sikkerhetsutstyr som dette er plassert. 

Opplæring av nyansatte

Det aller viktigste administrative sikringstiltaket er opplæring av nyansatte. At ansatte har gode holdninger og verdier, er også meget viktig.

Mange virksomheter har gode prosedyrer og rutiner for opplæring av nyansatte. Punkter som gjennomgås bør være:

 • informasjon om virksomheten
 • omvisning på virksomhetens kontor/område
 • underskrift av taushetserklæring
 • arbeidstid, arbeidstøy og regler for overtid
 • adgangskontroll og bruk av kort og koder
 • brannslokkingsutstyr og rutiner for evakuering når brannalarmen går
 • førstehjelpsutstyr – hvor finnes det, og hvordan skal det brukes
 • internkontrollsystem for HMS, inkludert verneutstyr

Administrasjon av nøkler og adgangskontroll

Bedriften bør sørge for at de ansatte signerer for nøkkel og kort som blir utlevert. Kontrollen må også sikre at virksomheten registrerer når nøkler og kort blir levert tilbake.

Mange bedrifter har i dag et elektronisk system. Da må også IKT-sikkerheten ivaretas. Mister man en nøkkel eller et kort, må man gi beskjed til den ansvarlige. Det samme gjelder dersom man har mistanke om at nøkler eller kort er kommet på avveie.

En viktig del av adgangskontrollen er å lage rutiner for besøk hos virksomheten dersom man mener det er viktig for sikkerheten.

Besøkskort og besøksprotokoll er to hjelpemidler for å ha oversikt over de besøkende. Besøksprotokollen er ei bok der vi skriver hvem vi er, hvilket firma vi tilhører, hvem vi skal besøke, i tillegg til  klokkeslett inn og klokkeslett ut.