Fagstoff

Manuelle sikringstiltak – oppbevaring og transport av verdier

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fareskilt

Oppbevaring og transport av verdifulle gjenstander krever ofte ekstra sikringstiltak.

En vekter tar en blå koffert med penger inn i en bil for videre transportEn vekter tar en blå koffert med penger inn i en bil for videre transport.
Fotograf: Dag G. Nordsveen
 

Svinn på arbeidsplassen forekommer av og til ved at de ansatte selv stjeler.Svinn på arbeidsplassen forekommer av og til ved at de ansatte selv stjeler.
Fotograf: Gorm Kallestad

Verdioppbevaring

Sikkerhetsselskapene har egne verdirom der kunder kan plassere verdifulle ting eller dokumenter mot betaling.

Verditransport

Verditransport er transport av penger, verdipapirer, sikkerhetskopier av data eller andre gjenstander av høy verdi. Transporten kan skje i uniformerte eller sivile biler.

Kundene som kjøper verditransport, er i stor grad banker. Vektere som utfører denne tjenesten, har som regel ekstra opplæring og  spesielle instrukser de skal følge.

Svinnkontroll

Svinn (som er et eget kompetansemål sammen med ran) er det viktig å ha kontroll på. Vi innfører svinnkontroll for å redusere risikoen for at varer og andre verdier skal bli borte.

Svinnkontroll gjennomføres for butikker og utsalgssteder. Det er flere typer svinnkontroll alt etter hva som er årsaken til svinnet.

Svinn oppstår for eksempel ved:

  • kassapunktet
  • bestilling av varer
  • prising av varer
  • lagring av varer
  • kundetyveri
  • personaltyveri

Svinnkontroll kan utføres som uniformert og synlig butikkontroll, sivil butikkontroll, kassakontroll, personalkontroll, alkoholkontroll eller varemottakskontroll.