Fagstoff

Manuelle sikringstiltak

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fareskilt

Med manuelle sikringstiltak tenker vi på bevoktningen av områder, anlegg og bygninger. Det er mennesker som står for dette vaktholdet, enten det er egne ansatte eller innleide vektere.

Manuelle tiltak
Opphavsmann: Monica Gjertsen Steinbakken, Bjørn Norheim
 

Lenker

Vaktvirksomhetsloven finner du her. 

 

De største vaktselskapene i Norge er:

Vekter fra Securitas
Fotograf: Mimsy Møller
 

Vekter Frode Steinsvik foran overvåkningsskjermene på Oslo City.Vekter Frode Steinsvik foran overvåkningsskjermene på Oslo City.
Fotograf: Linn Cathrin Olsen
 

Makulering av papirer med sensitiv informasjon.Makulering av papirer med sensitiv informasjon.
Fotograf: Morten Holm
 

Målet med manuelle sikringstiltak er å redusere risikoen for brann, lekkasje, kriminelle handlinger og driftsstans.

Dersom man bruker egne ansatte, kalles det internt vakthold. Alternativt kan en virksomhet kjøpe tjenester fra et vaktselskap som gjennomfører den manuelle sikringstjenesten.

Det finnes mange vaktselskaper i Norge. For å kunne drive vaktvirksomhet må selskapet ha tillatelse fra myndighetene.

Nedenfor og på de neste nodene nevnes kort de ulike hovedtypene av tjenester vaktselskaper som for eksempel Nokas, G4S og Securitas tilbyr.

Mobiltjeneste

En mobil vekter har uniform og bruker bil for å komme seg fra kunde til kunde. Vekteren foretar gjerne en inspeksjonsrunde hos kundene.

Mobile vektere er ofte på jobb om kvelden og natta og sjekker at vinduer og dører er låst. Vekterne kan se etter tegn på innbrudd eller hærverk. Enkelte virksomheter har også inspeksjon inne, og da slår vekteren av lys og kaffetraktere, låser dører og gjør andre oppgaver som kunden ønsker utført for å være fornøyd med sikkerheten.

Resepsjonstjeneste

Enkelte virksomheter leier inn vektere til å betjene adgangskontrollen i bygningen sin. For eksempel gjør flere kommuner dette.

I Larvik kommune er det en vekter som registrerer når det kommer besøkende og leverer ut besøkskort til dem. Mange steder er det slik at den som skal ha besøk, må møte gjestene sine i resepsjonen.

Andre oppgaver en innleid vekter har i resepsjonen, er å betjene telefonen, motta post og pakker, sjekke videoovervåkningen og gjøre andre oppgaver som kunden ønsker utført.

Vaktsentral

Mange vaktselskaper har en vaktsentral. Sentralen er bemannet av en sikkerhetsmedarbeider.

Arbeidsoppgavene for denne medarbeideren er å motta alarmer og følge med på videoovervåkningen av bygninger eller områder. Han eller hun tar også imot meldinger fra vektere ute på oppdrag.

I tillegg sjekker vaktsentralen at vekterne kommer på jobb til riktig tid, slik at kundene får de tjenestene de betaler for. Vaktsentralen har også jevnlig kontakt med vekterne for å sjekke at alt er ok. Det er viktig for vekternes egen sikkerhet.

Makuleringstjeneste

Noen virksomheter har papirer med informasjon man ikke ønsker skal bli lest av andre. Det kan også være tekniske lagringsmedier som harddisker man ønsker skal bli destruert (ødelagt). Vekteren må da ha kontroll med det som skal makuleres, fra det blir hentet til det er ferdig makulert.

I de neste nodene skal vi se på flere typer tjenester som vaktselskapene tilbyr.