Fagstoff

Tekniske sikringstiltak

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fareskilt

I tillegg til de fysiske sikringstiltakene finnes det en rekke mer tekniske sikringstiltak. Teknisk sikring omfatter alarmanlegg, adgangskontroll og videoovervåkning.

Tekniske tiltak
Opphavsmann: Monica Gjertsen Steinbakken, Bjørn Norheim
 

Videoovervåkning.Videoovervåkning.
Opphavsmann: Ingar Storfjell
 

De fleste bedrifter benytter Id-kort som gir tilgang til lokalene. Her Jørgen Kosmos adgangskort til Arbeids- og administrasjonsDe fleste bedrifter benytter id-kort som gir tilgang til lokalene. Her er Jørgen Kosmos adgangskort til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
Fotograf: Knut Snare
 

Alarmer blir utløst ved hjelp av detektorer. Det finnes flere ulike typer detektorer som reagerer på bevegelse, mikrobølger, vann, røyk eller temperatur for å nevne noen.

Alarmer eller sensorer kan også settes på enkeltgjenstander, for eksempel på biler som brukes til verditransporter. Poenget er å kunne finne tilbake til det som er stjålet, ved hjelp av et sikringssystem – Guard System.

Alarmer og sensorer bør også være knyttet til en alarmsentral. (Da beveger vi oss for øvrig over til manuelle sikringstiltak, siden dette er en tjeneste bedrifter ofte kjøper fra et sikkerhetsfirma.)

Sammen med alarmer er videoovervåkning noe mange firmaer bruker – både inne og ute. Videoovervåkning brukes som regel for å hindre tyveri, ran, hærverk og overfall.

Videoovervåkning må være avtalt med de ansatte, særlig hvis formålet er å avdekke internt svinn. Vi har nemlig en streng personopplysningslov i Norge. Paragraf 40 i den loven krever at det står skilt om at områder blir videoovervåket. Loven har også regler for hvordan film og bilder skal behandles og lagres.

I tillegg til disse tekniske tiltakene er det viktig å kontrollere hvem som kommer inn i bedriftens bygninger. Det gjøres ved å ha et adgangskontrollsystem. De fleste slike systemer har id-kort med navn og stilling på den ansatte.

Id-kortet brukes til å låse opp dører. Systemet gjør det mulig å ha soneinndeling som gir ulik tilgang til ulike områder, kontorer, etasjer og så videre. Dersom systemet registrerer passeringer, er det krav om å melde dette til Datatilsynet før adgangskontrollen settes i gang (§ 8 i personopplysningsloven).