Fagstoff

Tiltaksplaner

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fareskilt

En tiltaksplan eller en handlingsplan skal være en oppsummering av det som må gjøres for å redusere risikoen i virksomheten. Tiltaksplanen lages på grunnlag av risikoanalysen. Planen behøver ikke være stor og omfattende.

En motorsykkel kollisjon der air bag utløses. En motorsykkelkollisjon der air bag utløses.

 

 

 

Komponenter i en boligalarm. En innbruddsalarm kan være et effektivt sikkerhetstiltakKomponenter i en boligalarm. En innbruddsalarm kan være et effektivt sikringstiltak.
Opphavsmann: Stig W. Hanssen
 

 

Gjennomført

Etter at tiltak er gjennomført, er det viktig å vise dette. I planer blir det gjerne huket av ved hjelp av dette symbolet: √ eller kanskje dette: 

 

 

 

Risikoanalyse og tiltaksplan Risikoanalyse og tiltaksplan.
Opphavsmann: Monica Gjertsen Steinbakken, Bjørn Nordheim
 

Denne figuren viser sammenhengen mellom risikoanalyse og tiltaksplan, og det skal du også lære å lage. Planer må øves på, de må ikke bare lages for å tilfredsstille en lov. De må brukes!

Det er viktig at du som leder og medarbeider vet at bedriften gjør noe med det man ikke ønsker skal skje. Husk også at arbeidsmiljøloven krever at bedriften skal utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Vi har i tidligere node om Risikoanalyse sett på hvilke oppgaver vi må løse for å foreta en god risikoanalyse. Her skal vi ta for oss de to siste punktene i listen – om tiltaksplaner.

5. Foreslå sikringstiltak (tiltaksplan)

Du har nå lært å gjennomføre en risikoanalyse, og du har kanskje notert deg flere uønskede hendelser samt laget en risikovurdering for disse hendelsene.

De sikkerhetstiltakene som du nå foreslår, kan ha to ulike betydninger eller formål. De skal

  • redusere sannsynligheten (sannsynlighetsreduserende tiltak): Tiltakene skal HINDRE at den uønskede hendelsen skjer.
  • redusere konsekvensene: Tiltakene skal REDUSERE skadene etter at en uønsket hendelse har skjedd. 

Tiltaksplanen eller handlingsplanen settes opp i en tabell, og trenger ikke være omfattende (kanskje er den på bare et par sider).

Planen skal være enkel å følge opp, og trolig bør den gjøres tilgjengelig for alle medarbeidere, for eksempel gjennom Intranett eller fysisk på en oppslagstavle på spise- eller møterommet.

Her finner du et eksempel på en tiltaksplan: Tiltaksplan for BR Leker

*risikonivået er overført fra risikoanalysen med egen vurdering av sannsynlighet og konsekvens. Her er det tallet fra risiko = s*Risikonivået er overført fra risikoanalysen med egen vurdering av sannsynlighet og konsekvens. Her er det tallet fra risiko = sannsynlighet * konsekvens som er satt opp
Opphavsmann: Monica Gjertsen Steinbakken
 

6. Innføre og kontrollere sikringstiltakene (gjennomføre og følge opp tiltaksplanen)

Etter at tiltaksplanen er laget, er det selvsagt viktig at den blir fulgt opp. Den ansvarlige (daglig leder i mindre bedrifter eller sikkerhetsansvarlig/HMS-ansvarlig i større bedrifter) må rapportere tilbake om hvilke tiltak som er iverksatt.

For BR Leker i eksemplet over vil det være naturlig å la ansatte gå på kurs, slik at de får økt kompetanse for å kunne håndtere tyveri og ran. Kanskje trenger man et slikt kurs annet hvert år for å føle seg trygg.

Kostnaden ved å investere i alarmbøyle ved utgangen er stor. Kanskje viser det seg at budsjettet for 2012 ikke har rom for denne investeringen. Da må daglig leder informere de ansatte om dette slik at de ikke har forventninger om et sikringstiltak som ikke blir gjennomført. Kommunikasjon er viktig også i denne sammenhengen.