Fagstoff

Gjennomføring av en risikoanalyse

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fareskilt

Vi kan gjennomføre en risikoanalyse på flere ulike måter. Her skal vi se nærmere på to måter å arbeide på.

Risikoanalyse – metode 1

Når vi bruker denne metoden, skal vi kombinere nivåene for sannsynlighet og konsekvens i et risikodiagram:

 

Sannsynlighet

Konsekvens

Ufarlig

Mindre farlig

Farlig

Kritisk

Katastrofalt

Mindre sannsynlig

 

 

 

 

 

Lite sannsynlig

 

 

 

 

 

Sannsynlig

 

 

 

 

 

Ganske sannsynlig

 

 

 

 

 

Svært sannsynlig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til hjelp i dette arbeidet bruker vi et skjema for risikovurdering (trykk for å laste ned):

Uønsket hedelseUønsket hendelse
Opphavsmann: Monica Gjertsen Steinbakken

Risikoanalyse – metode 2

Den andre typen risikoanalyse kan gjøres ved hjelp av et 3 x 3-skjema.

Både sannsynlighet og konsekvens kan da ha verdiene 1, 2 eller 3 (men aldri 0). Det betyr at den høyeste risikoen er 9 og den laveste 1.

Dersom du har vurdert en uønsket hendelse til å ha sannsynlighet 2 og konsekvens 3, vil du med andre ord ende opp i rødt felt i matrisen under (2 x 3 = 6).

  KONSEKVENS

SANNSYNLIGHET

Liten konsekvens

= 1

Middels konsekvens

= 2

Stor konsekvens

= 3

Meget usannsynlig 

 = 1

Risiko kan tolereres

1

Risiko kan tolereres

2

Vær oppmerksom

3

Sannsynlig

= 2

Risiko kan tolereres

2

Vær oppmerksom

4

Høy risiko. Tiltak NÅ

6

Meget sannsynlig

= 3

Vær oppmerksom

3

Høy risiko. Tiltak NÅ

6

Høy risiko. Tiltak NÅ

9

Hvilken metode du velger for å gjennomføre en risikoanalyse, er en «smakssak». Det viktigste er hvordan du begrunner valget av sannsynlighet og konsekvens.

Forklar valg av sannsynlighets- og konsekvensnivå ut ifra den uønskede hendelsen, og ut ifra de tiltakene som virksomheten allerede har satt i gang. Der du ser at det er nødvendig med nye tiltak, er du over på punkt 5 i metoden for risikoanalyse: å foreslå sikringstiltak.