Fagstoff

Viktige begrep

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fareskilt

For å forstå temaet risikoanalyse er det viktig å ha kjennskap til og kunne bruke de viktigste begrepene i faget. Sikkerhetsfaget er på mange måter et nytt språk du skal lære, og da er det nødvendig å forstå begrepene.

Bokhylle
Fotograf: Sara Johannessen
 

Lenker:

Norsk standards krav til risikoanalyse finner du i NS 5814 «Krav til risikoanalyser», se http://www.standard.no  

 

Gruppearbeid
Fotograf: Berit Roald
 

Å kunne definere begreper er ofte det laveste nivået på vurderingskriteriene i en oppgave. Det er også nødvendig å forstå begrepene for å kunne klare å nå hele kompetansemålet.

Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko.

Risiko er en uønsket hendelse som kan være en trussel mot liv, helse, miljø, materielle verdier eller omdømme.

Risikoanalyse er et verktøy for virksomheter/bedrifter for å få kontroll med risiko. 

Arbeidsprosess er en aktivitet som utføres på en arbeidsplass. Eksempler på arbeidsprosesser kan være å telle opp kassa, legge kasseoppgjøret i nattsafen, låse butikken eller å sjekke publikums vesker ved inngangen til et arrangement.

Virksomheter er bedrifter. Det kan enten være private bedrifter eller offentlige (kommune, fylkeskommune eller staten).

les mer

Om en bedrift er privat eller offentlig, kommer an på hvem som eier den. Bohus er en privat bedrift. Politi og sykehus er statlige virksomheter. Statoil og Telenor har blandet eierskap, hvor staten eier 67 prosent av Statoil og 54 prosent av Telenor.

skjul

 

Tiltaksplan er en oversikt over hva virksomheten mener skal gjøres for å redusere risikoen for at en uønsket hendelse skal skje. Det kalles også en handlingsplan.

Tiltaksplanen er ofte en oversikt i form av en tabell hvor de uønskede hendelsene er listet. Ved hver uønsket hendelse listes så tiltakene, frist for gjennomføring, ansvarlig person, kostnad og hvilken prioritet tiltaket har.

Fysiske tiltak er tiltak som gjelder sikring av bygninger og oppbevaringsenheter. Noen inkluderer teknisk sikring i begrepet.

Teknisk sikring gjelder alarmanlegg, adgangskontroll og videoovervåking.

Manuelle tiltak er å vokte områder, anlegg og bygninger. Bevoktningen utføres av mennesker (egne ansatte eller innleide vektere). Slik manuell sikring utføres ofte som vektertjenester i form av sentervakthold, flyplasstjeneste, resepsjonstjeneste og lignende.

Administrative tiltak er øvrige tiltak. De viktigste er opplæring, administrasjon av nøkler og adgangskontrollsystemer og sikring av dokumenter.

 

Tips

Lag deg en begrepsbok. Opprett et dokument i Word med en tabell med tre kolonner. Skriv inn alle nye begreper i kolonne 1. I kolonne 2 skriver du forklaringen som gis i boka di eller på ndla.no. I kolonne 3 skriver du begrepet med dine egne ord, eller du lager et eksempel.

 

Eksempel:

Begrep

Bokas forklaring

Min forklaring

Sikkerhet

evnen til å ha kontroll med risiko

Tenke gjennom hva man skal gjøre hvis noe skjer.

Risiko

 

 

Sannsynlighet

 

 

 

Husk at du har mange hjelpemidler på eksamen – blant annet tilgang til dokumenter du har lagret på din datamaskin.