Fagstoff

Regelverk for sikkerhetsarbeidet i en virksomhet

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fareskilt

Norsk lovverk har mange regler som tar for seg sikkerhet på arbeidsplassen. De to viktigste er arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Vektere
Fotograf: Øyvind Nordahl Næss

 

Tenk hvilken verdifull kompetanse du vil ha når du skal ut på arbeidsmarkedet. Uansett hvor du skal jobbe, så gjelder arbeidsmiljøloven. Du kan med andre ord hjelpe bedriften med risikoanalyser enten du skal bli selger, vekter eller kontormedarbeider.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven ble sist endret 17. juni 2005. Den nye loven erstattet loven fra 1977 og stiller krav til både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Kapittel 3 i loven har to paragrafer (§§) det er verdt å merke seg:

I § 3-1 står det at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Det er jo bare en annen måte å beskrive vårt kompetansemål på!

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften av 12. juni 1996 er en presisering av § 3-1 i arbeidsmiljøloven og handler om hvordan man arbeider med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det skal du lære mer om i et annet kompetansemål.