Fagstoff

Don´t worry, be happy … eller?

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fareskilt

Tar du automatisk på deg bilbeltet i bilen? Hva med hjelm når du sykler, står på rullebrett eller snøbrett, eller når du kjører slalåm?

Tenk gjennom hvorfor du gjør som du gjør. Vurderer du hvilken risiko du utsetter deg selv eller andre for, dersom du ikke tar på deg bilbelte i baksetet på en bil?

Bruk av sikkerhetsbelte i bil.Bruk av sikkerhetsbelte i bil.
Fotograf: Corbis
 

Dersom 97 prosent av alle bilførere og passasjerer brukte godkjent sikringsutstyr, ville det føre til 32 færre drepte og 71 færre hardt skadde per år (jf. Nasjonal handlingsplan for trafikktryggleik 2006–2015).

 

MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE

Maslows behovspyramide. I faget kommunikasjon og service på vg1 lærte du sikkert om Maslows behovspyramide. Husker du alle de feMaslows behovspyramide. I faget kommunikasjon og service på Vg1 lærte du sikkert om Maslows behovspyramide. Husker du alle de fem nivåene? Hva kom etter de grunnleggende/fysiske behovene som mat, drikke og søvn? Jo, sikkerhet. Sikkerhet er med andre ord viktig for alle mennesker.
Opphavsmann: Monica Gjertsen Steinbakken

Risiko er det motsatte av sikkerhet, det vil si at sikkerhet er å gjøre risikoen så liten som mulig. På fagspråk sier man gjerne at man skal minimere risikoen. Det er her risikoanalyse kommer inn som et verktøy.

Risikoanalyser skal vi snart se nærmere på, men først litt generelt om sikkerhet.

Fire hovedområder for sikkerhet

Vi snakker ofte om sikkerhet på fire hovedområder.

Fire hovedområder for sikkerhetFire hovedområder for sikkerhet
Opphavsmann: Bjørn Norheim, Monica Gjertsen Steinbakken
 

Sikkerhet = trygghet

Sikkerhet handler om å føle trygghet. Trygghet er viktig for alle. For de fleste av oss innebærer det at vi er utenfor fare og har det godt både fysisk og psykisk.

I dagens moderne samfunn er det mange som jobber med sikkerhet i ulike former og på ulike nivåer. I dette kompetansemålet skal vi se på bruken av risikoanalyser og tiltaksplaner i private og offentlige virksomheter.