Oppgave: Arbeidsoppdrag

Oppgaver om svinn, tyveri og ran

Publisert: 26.11.2012, Oppdatert: 09.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Politibil

Bruk det du har lært om svinn, tyveri og ran for å løse oppgavene.

En butikktyv på ferdeEn butikktyv på ferde.
Fotograf: Gorm Kallestad
 

Oppgave 1 (individuelt)

a) Velg en bedrift og beskriv hvordan svinn kan oppstå i akkurat den butikken.
b) Foreslå tiltak for å redusere svinnet i butikken.

 

Oppgave 2 (gruppe)

Diskuter hvilke produkter som er mest utsatt for tyveri på salgsflaten i en

a) klesbutikk
b) dagligvarebutikk
c) bensinstasjon

Lag forslag til tiltak for a, b og c.

Forslagene kan enten leveres som en skriftlig rapport til læreren, eller presenteres muntlig for læreren og klassen.

Oppgave 3

Læreren planlegger og gjennomfører et væpnet ran. Hvis man velger å jobbe med denne oppgaven, er det viktig å informere/avklare med skolens ledelse samt informere lærere i klasserom i nærheten. Sjekk også at ingen av elevene vil ha problemer med at det ”lekes” væpnet ran.

Etter ranet skal hver elev fylle ut signalementsskjema.