Fagstoff

Svinn og ran

Publisert: 03.12.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Politibil

Kompetansemålet vi nå skal jobbe med, er følgende: “Eleven skal kunne vurdere utviklingen i trusselbildet som grunnlag for anskaffelse og utvikling av produkter og tjenester som reduserer risiko.” Dette er litt komplisert formulert; det vi skal lære om, er svinn og ran.

Fire personer ranet i 2010 en gullsmedforretning i Storgata midt i Oslo sentrum.Fire personer ranet i 2010 en gullsmedforretning i Storgata midt i Oslo sentrum.
Fotograf: Berit Roald
 

Den kompetansen på sikkerhet du får gjennom faget Salg, service og sikkerhet er det viktig å få fram på cv-en din og under et joDen kompetansen på sikkerhet du får gjennom faget Salg, service og sikkerhet, er det viktig å få fram på cv-en din og under et jobbintervju. Dette er kompetanse som en arbeidsgiver setter pris på.

Etter å ha gjennomført en risikoanalyse fokuserer en bedrift ofte på svinn og ran.

En risikoanalyse for svinn og ran kan settes opp i en enkel tabell, for eksempel slik:

UØNSKET HENDELSESANNSYNLIGHET (S) KONSEKVENS (K)RISIKO     R = S x K
Svinn   
Ran   

Både ran og svinn betyr tap av verdier for en virksomhet.

For at de ansatte skal lære om svinn og ran, sender bedriftene ofte medarbeiderne på ransforebyggende kurs og svinnkurs. Det man lærer på slike kurs – hos f.eks. et sikkerhets- eller vaktselskap – er i stor grad det du vil lese om på de neste nodene her.