Oppgave: Drøfte

Muslimer i mediebildet

Publisert: 14.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

mediehverdag logo  

Tid

2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

 

Ressurser

Unge muslimer i flaggborg 17. mai  

 

Medieskapt muslimfrykt og usynlig hverdagsliv - IMDI-rapport 2009 

 

 

Kvasir - logo  

Kvasir nyhetssøk 

 

Til ettertanke

Da vi søkte i bildebasen til Scanpix etter bilder til denne oppgaven, handlet nesten alle bilder av muslimer om konflikter!

Protest mot stigmatisering  

I en meningsytring i Aftenposten 20.07.12 sier Omar Akhtar (15 år) følgende:

 

Ett av problemene for muslimer i Norge, og for så vidt resten av Europa, er at nyhetsartikler som handler om noe positivt ved muslimer, for lengst har druknet i havet av artikler om jihad og terrorisme.

 

I 2009 fikk søkeordet ”islam” eller ”muslimer” nesten dobbelt så mange treff som ordet innvandring i norske medier. Av alle nyhetsoppslag som har innvandring eller integrering som hovedtema, er 71 prosent problemorienterte, 18 prosent ressursorienterte, mens bare 11 prosent av oppslagene er nøytrale. Kriminalitet var det mest omtalte temaet. (IMDI)

 

Arbeidsoppdrag

Bruk nyhetstjenesten til Kvasir og skriv inn søkeordet ”muslimer”.

  1. Hva er temaet for de ti første artiklene som vises på denne oversikten?
  2. Hvor mange av nyhetsoppslagene er problemorienterte?
  3. Hvilke problemstillinger blir omtalt?


Drøftingsoppgave

I hvilken grad blir våre holdninger til innvandrere påvirket av måten de blir framstilt på i mediene?

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff

Teoretisk stoff

Generelt