Fagstoff

5 Evaluering

Publisert: 23.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Tommel opp. Illustrasjon.Evaluering
Fotograf: AP
 

 

Sammen med Sofie Olsen må vi evaluere om de tiltakene som blir utførte, gir de ønskede resultatene og fører mot målene. Om tiltakene er effektive og gir de resultatene vi ønsker, fortsetter vi arbeidet som planlagt. Skulle det vise seg at resultatene ikke gjør det, må vi finne ut hvorfor og evaluere hele situasjonen på nytt.

Det kan være flere grunner til at man ikke når de målene man har satt. For eksempel

  • kan tilstanden eller situasjonen til Sofie Olsen ha forverret seg
  • kan innsamlingen av data ha vært utilstrekkelig
  • kan vi ha fått et feilaktig bilde av ressursene, behovet og problemene til brukeren
  • kan målet ha vært urealistisk
  • kan det hende at tiltakene var ikke hensiktsmessige, eller at de ikke ble utført slik det var tenkt

 

Sofie Olsen gir uttrykk for at hun trives under måltidene. Det er dokumentert at hun spiser bedre enn før, og vekten stiger. Arbeidet fortsetter i tråd med planen, og ny dato for evaluering blir bestemt.