Fagstoff

Internasjonale hilseskikker

Publisert: 20.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Maori Warrior Greeting

Verden har blitt mindre. Vi reiser mer og får mange impulser, samtidig som vi i vårt multikulturelle samfunn stadig støter på folk med en annen kulturell bagasje enn oss selv. Hilsemåten vår er en viktig del av vår identitet og anskueliggjør mye av våre kulturelle verdier.

Hvordan møter vi en person som har en annen kulturell bakgrunn enn oss selv for første gang? Skal vi kysse på kinnet (i så fall hvor mange ganger), skal vi gi en klem, hilse i handa, bøye oss eller gni nesene mot hverandre?

 

Det første møtet

I alle kulturer er det første møtet med representanter fra andre kulturer avgjørende. Tradisjonelt var det viktig å avgjøre: Er personen en venn eller fiende? Skal vi møte personen med respekt og varme eller skepsis og til og med fiendlighet? Hvis dette er det første vennlige møtet, vil måtene vi kan signalisere vår velvillige innstilling og respekt på, variere fra kultur til kultur.

Oppgave

 • Du vil gi et godt inntrykk, hvordan vil du tilkjennegi dette første gang du møter en person fra en fremmed kultur?
 • Du er i et fremmed land med en annen hilseskikk. Hvordan vil du hilse på en person fra dette landet første gang du ser han/henne?
 • Du møter en person fra et fremmed land med en annen hilseskikk i ditt land. Hvordan vil du hilse på denne personen for første gang?
 • Drøft hvem som skal ta hensyn til den andres hilseskikker.

Filmklipp 1

I denne videoen forklarer foreleseren Younis Hamza Al Hirz om hilseskikker i Bahrain. Se videoen og finn ut:

 • Hvor ligger Bahrain?
 • Når brukes hilsenen salam aleikum?
 • Hvordan skal menn og kvinner hilse?
 • Skal man utveksle håndtrykk?
 • Hva sier hilsemåtene her om de kulturelle verdiene i Bahrain?

   

Filmklipp 2

Sosialantropologen Arne Rokkum forklarer om hilseskikker i ulike kulturer. Se filmklippet og svar på disse oppgavene:

 • I intervjuet starter de med Japan. Hvorfor tror du?
 • Hvordan minner Zulu-folkets hilseform på den vestlige?
 • Beskriv masaienes vanlige hilsemåte.
 • Hvordan er det vanlig at to japanske kamerater skilles?
 • Hvis du tar utgangspunkt i de hilsemåtene du hører om her, hvor tenker du at kulturavstanden er størst i forhold til din egen kultur?
 • Hva sier disse hilsemåtene om kulturelle verdier i Japan, hos zuluene og masaiene?

Ulike hilsemåter  

 

Formell eller uformell? Vert eller gjest?

Det er ingen tvil om at måten vi møter folk på, kan åpne døra til felles forståelse og vennskap. Hva skjer hvis vi trår feil i dette første møtet?

Se på dette bildet:
Dalai Lama og Kong Olav Dalai Lama og Kong Olav  Kong Olav V gratulerer Dalai Lama med
Nobels Fredspris i Oslo i 1989. Hvilken hilseform ser vi her? Hvilken rang er involvert? Hvem har høyest rang? Hvem er vert, og hvem er gjest? Spiller religiøse verdier også inn her?

Kommentar

Vi ser et håndtrykk, men Dalai Lama bøyer seg. Kong Olav er vert, Dalai Lama er gjest. Kong Olav har høy verdslig rang, Dalai Lama har høy religiøs rang (som buddhistenes øverste leder). Munker skal ikke berøre andre mennesker. Ifølge buddhistisk tro stjeler man da energien deres. Her er det mange dilemmaer involvert.

skjul

Diskuter

Du kjenner sikkert uttrykket: "Når du er i Roma, bør du gjøre som romerne." Diskuter hva dette innebærer. Hvor aktuell er den regelen når det gjelder hilseformer?

Internasjonale hilsemåter

Kwintessential er en britisk nett-tjeneste som tilbyr assistanse til kommersielle aktører som har en stor internasjonal kontaktflate. Det å kjenne til andre kulturer og deres leveregler er særlig viktig i handel og forretningsliv. Nettsidene gir verdifull informasjon om hvordan man kan opparbeide seg interkulturell kompetanse. Se på denne alfabetiske listen over land og Internasjonale hilsemåter.

Gjør oppgavene under:

 1. I grupper: Velg dere ett land hver på Kwintessentials liste og én hilsemåte. Lag en visuell presentasjon, f.eks. i MovieMaker, hvor dere også laster opp en video (fra mobil etc.) der dere utfører hilsenen. Gi bakgrunnsinformasjon og drøft de kulturelle verdiene som er involvert.
 2. Diskuter forbeholdet Kwintessential tar når de lister opp ulike hilsemåter rundt omkring i verden. Hvordan harmonerer dette med det dere har lært om kulturbegrepet?
  "Advarsel! Kultur er ikke statisk!
  Det er viktig å huske på at denne veiledningen bare er generell. Den er på ingen måte definitiv. Vi har ikke til hensikt å lage stereotypier, sette i bås eller kvantifisere folk eller noen kultur ... Men disse løse rådene kan være til hjelp for å fremme felles forståelse og unngå at vi fornærmer noen uten å ville det" (norsk oversettelse)