Begrep

Aktiv transport

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 21.07.2017

Aktiv transport er energikrevende transport av stoffer gjennom en cellemembran. Aktiv transport foregår mot konsentrasjonsgradienten (fra lavere til høyere konsentrasjon av stoffet) eller mot ladningsgradienten (transport av ioner til den siden av membranen som har overskudd av samme ladning).

  • Proteinpumper som Na+/K+-pumpa
    For å frakte store molekyler, enkelte ioner og ulike forbindelser mot konsentrasjonsgradienten kan cella hente energi fra ATP. De spesialiserte proteinpumpene endrer form og presser stoffer gjennom ved aktiv transport.

  • Kotransport er koblede transporter der en type molekyler/ioner som fraktes med gradienten, gir energi til å frakte en annen type molekyler/ioner mot konsentrasjonsgradienten.

  • Endocytose og eksocytose krever bruk av energi.
    • Når cella henter inn stoffer fra utsiden ved membranavsnøringer, kalles det endocytose.
    • Når vesikler med innhold smelter sammen med cellemembranen og tømmes på utsiden av cella, kalles det eksocytose.