Begrep

Passiv transport

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 21.07.2017

Passiv transport er bevegelse av molekyler over en cellemembran uten at cella bruker energi. Gasser og noen fettløselige molekyler kan passere rett gjennom fosfolipidlaget, mens andre kun kan passere i bestemte proteinkanaler. Passiv transport foregår alltid fra høyere til lavere konsentrasjon av stoffet (med en konsentrasjonsgradient eller en spenningsgradient).

Passive transportmekanismer

 • Diffusjon skjer alltid fra høyere til lavere konsentrasjon (med stoffets konsentrasjonsgradient).
  • Oksygen og karbondioksid diffunderer gjennom cellemembranen.
  • Fettløselige stoffer kan løse seg i fosfolipidlaget og diffundere gjennom membranen.
 • Osmose
  • Vannmolekyler er så små at de i noen grad kan passere gjennom cellemembranen selv om de er polare.
  • Vannmolekyler kan passere gjennom proteinkanaler som kalles akvaporiner (fasilitert diffusjon).
 • Fasilitert diffusjon – proteinkanaler
  • Ioner, aminosyrer, glukose og små proteiner kan binde seg til spesialiserte proteinkanaler (transportproteiner) som dermed endrer form for å slippe molekylene gjennom.