Begrep

Passiv transport

Passiv transport er bevegelse av molekyler over en cellemembran uten at cella bruker energi. Gasser og noen fettløselige molekyler kan passere rett gjennom fosfolipidlaget, mens andre kun kan passere i bestemte proteinkanaler. Passiv transport foregår alltid fra høyere til lavere konsentrasjon av stoffet (med en konsentrasjonsgradient eller en spenningsgradient).

Passive transportmekanismer

 • Diffusjon skjer alltid fra høyere til lavere konsentrasjon (med stoffets konsentrasjonsgradient).
  • Oksygen og karbondioksid diffunderer gjennom cellemembranen.
  • Fettløselige stoffer kan løse seg i fosfolipidlaget og diffundere gjennom membranen.
 • Osmose
  • Vannmolekyler er så små at de i noen grad kan passere gjennom cellemembranen selv om de er polare.
  • Vannmolekyler kan passere gjennom proteinkanaler som kalles akvaporiner (fasilitert diffusjon).
 • Fasilitert diffusjon – proteinkanaler
  • Ioner, aminosyrer, glukose og små proteiner kan binde seg til spesialiserte proteinkanaler (transportproteiner) som dermed endrer form for å slippe molekylene gjennom.