Fagstoff

Førerprøven

Publisert: 28.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017

TrafikkskoleFørerprøven omfatter i de fleste klasser både en teoretisk og en praktisk prøve. Du må bestå teoriprøven før du kan ta den praktiske prøven!Når du skal opp til den teoretiske førerprøven for bil, får du 45 spørsmål. Hvert spørsmål har fire svaralternativer. For å bestå prøven må du ha minst 38 riktige svar.
Hva blir sannsynligheten for å bestå prøven med ren gjetning på alle spørsmålene?

Ved ren gjetning blir prøven å betrakte som et binomisk forsøk. Sannsynligheten for å svare riktig på ett enkeltspørsmål blir 14.
De enkelte spørsmålene besvares uavhengig av hverandre.

Sannsynligheten for minst 38 rette kan vi finne ved sannsynlighetskalkulatoren i GeoGebra

Binomisk fordeling i GeoGebra førerprøven  

Sannsynligheten er 1,1·10-16.

Svaret viser at det ikke er lurt å gå opp til førerprøven uten å forberede seg.