Fagstoff

Tre viktige lover

Publisert: 04.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Norges lover

Det er tre lover som er spesielt viktige i forbindelse med markedsføring: markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven. Det har oppstått et lovverk fordi det etter hvert er så mange konkurrenter som ønsker forbrukerens gunst, og som derfor er fristet til å ta i bruk metoder som kan gå litt (og mer enn litt) over grensen for hva vi synes er rimelig.

Bilde av to kunstnere som sensurerer en raklameplakat med bilde av to nakne mennesker.Fotograf Virre Dahl og dekoratør Sissel Ødegård sladder en reklame med nakne rumper. Forbrukerombudet mente reklamekampanjen var i strid med markedsføringsloven. Kampanjen skulle markere Valentine's Day.

 

Bilde av en rettsak der en småsparer har gått til sak mot DNB.Ivar Petter Røeggen og Forbrukerrådets direktør Randi Flesland fulgte Høyesteretts behandling av Røeggens sak mot DNB – tap på garantert spareprodukt.

 

Bilde av en Apple iPad og Samsung Galaxy TabApple vant over 1 milliard kroner i et massivt søksmål mot Samsung i 2012. Dette var en av verdens største patentrettsaker. 

Beskytte forbrukernes interesser

Markedsføringsloven handler i stor grad om å beskytte forbrukernes interesser. Den omhandler blant annet bestemmelser om at markedsføring ikke må stride mot god markedsføringsskikk. Markedsføringen skal heller ikke krenke allmenne etikk- og moraloppfatninger, og støtende virkemidler skal ikke tas i bruk.

Regulere opphavsmannens rettigheter

Åndsverkloven regulerer en rekke rettigheter for opphavsmannen og muligheter for å utnytte ulike verk gjennom avtaler og lignende. Med åndsverk forstås litterære, vitenskaplige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform.

Garantere produkters opprinnelse

Varemerkeloven handler om å garantere et produkts kommersielle opprinnelse. Varemerker hjelper forbrukeren til å skille mellom ellers tilsynelatende like varer, og enerett til et varemerke i Norge kan man få ved å registrere det som et patent. Import og salg av piratkopierte varer øker kraftig. Det er ulovlig og skader både designere, forbrukere og butikker. Luksusmerket Louis Vuitton er et av verdens mest kopierte.

På de neste sidene kan du lese mer om lovene.

Bilde av en tollbetjent som pakker ut falske Louis Vuitton-vesker.Import og salg av piratkopierte varer øker kraftig. Det er ulovlig og skader både designere, forbrukere og butikker. Luksusmerket Louis Vuitton er et av verdens mest kopierte produkter. Her pakker Monica Wemberg på Tollboden ut falske Louis Vuitton-vesker.