Fagstoff

Destinasjon Norge – nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Publisert: 26.06.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Alpinanlegg

Hva er årsaken til at det offentlige engasjerer seg for samarbeid og utvikling av reiselivet? Den siste stortingsmeldingen om reiselivet gir oss kanskje svaret.

Lenke:

Destinasjon Norge 

 

Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterer regjeringens strategi for reiselivet.Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterer regjeringens strategi for reiselivet.  

 

Bilde av et reklameteam som diskuterer en ide.I «Destinasjon Norge» er det lagt stor vekt på at aktørene i reiselivet må samarbeide for å få fram gode, helhetlige reiselivsprodukter.  

Lenke:

Reiseaktører: Visitnorway.com 

I 2012 kom stortingsmeldingen «Destinasjon Norge – nasjonal strategi for reiselivsnæringen». Her kan vi lese om de viktigste utfordringene og strategiene for norsk reiseliv.

Hvorfor satser politikerne på reiselivet?

I innledningen til stortingsmeldingen kan vi lese dette:

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer. Norge har gode muligheter for å ta sin del av den internasjonale veksten. Regjeringen har valgt å satse særskilt på reiselivsnæringen. Dette valget er gjort på bakgrunn av reiselivsnæringens potensial for videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har og næringens store betydning som distriktsnæring. Regjeringen vil derfor føre en spesielt aktiv politikk overfor reiselivsnæringen.

Norge har unike forutsetninger for å ha gode reiselivsprodukter.
Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser. Ved å bruke vår naturgitte konkurransefordel og levere unike opplevelser av høy kvalitet, vil norske reiselivsaktører kunne forsvare det prisnivået som skal til for å øke lønnsomheten i
reiselivsnæringen.

Mange viktige reiselivsaktører har allerede utviklet produkter og samarbeidsformer som viser vei

Hva ønsker så politikerne skal skje?

I den samme innledningen presenteres tre mål:

  1. økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen
  2. flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter,
    særlig i Distrikts-Norge
  3. flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker
    seg flere gjester med høy betalingsvilje

«Målene skal nås gjennom en langsiktig og effektiv satsing på reiselivsnæringen, satsing på bærekraftig utvikling og økt samarbeid», uttrykker stortingsmeldingen.

Vi kan lese mye av denne innledningen. Aller viktigst er kanskje vektleggingen av samarbeid. Samtidig peker meldingen på behovet for nye samarbeidsformer som er mer moderne, effektive og som dekker større områder, både geografisk og markedsmessig.