Fagstoff

Ti epoker i filmens historie

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie  

Filmspråket har utviklet seg kontinuerlig fra 1890-tallet og fram til i dag.

 

I denne oversikten har vi likevel valgt å presentere ti viktige stilepoker i filmens historie.


Filmspråket avspeiler politiske og filosofiske strømninger i den perioden filmene har blitt til i.

 

Vi kan kjenne igjen stiltrekk fra tidligere epoker i filmer som produseres i dag.

 

I kapittelet "Medieuttrykk og medieanalyse"
kan du lese mer om de ulike filmepokene.


I oversikten på denne siden finner du lenker som fører deg direkte til disse fagsidene.

 

Bruk tilbakeknappen i nettleseren for å komme tilbake til denne oversiktssiden.


 

Ressurser

Filmhistorie (Wikipedia) 

 

Filmens historie (SNL) 

 

Scene fra filmen "Panserkrysseren Potemkin" av Sergej Eisenstein.Berømt scene fra filmen "Panserkrysseren Potemkin" av Sergej Eisenstein. 

Charlie ChaplinCharlie Chaplin var både skuespiller og filmskaper.

 

FrankensteinMonsteret Frankenstein.

 

Fred Astaire and Ginger RogersFred Astaire og Ginger Rogers i filmen Swing Time (1936).

James BondJames Bond  har forført vakre kvinner i over 50 år.

 

Julie Andrews i filmen The Sound of Music Julie Andrews i musikalfilmen The Sound of Music (1965).

Filmen Titanic med japansk tekstFilmen Titanic erobret en hel verden. 

Scene fra filmen Natural Born Killers Natural Born Killers av Oliver Stone (1994). 

Stumfilmen

Filmscene (1920)Filmscene (1920)Begrepet stumfilm blir brukt om en film som kun inneholder bilder, ikke lydspor. I filmens første år var det vanlig at visningen av filmen ble akkompagnert av en pianist eller et orkester. I mange stumfilmer ble deler av fortellingen formidlet ved trykte tekstplakater, såkalte mellomtekster. Stumfilmen hadde sin styrke i bruken av lys og skygge, og stumfilmens stjerner var mestere i å uttrykke følelser ved hjelp av gester, blikk og mimikk. Les mer. 

 

Klassisk film

The Birth of a Nation (1915)The Birth of a Nation (1915)Det som ofte blir kalt den klassiske fortellende filmen er i særlig grad knyttet til den amerikanske filmen, slik denne ble utviklet i Hollywood i perioden fra rundt 1910 fram til slutten av 2. verdenskrig. Den klassiske filmen etablerte et sett med normer for hva som blir oppfattet som naturlig når vi ser fiksjonsfortellinger på film. Les mer. 

 

Montasjefilm

Eksempel på montasjeEksempel på montasjeMontasje handler om å oppnå en bestemt effekt gjennom å sette sammen flere elementer på en bestemt måte. Sammenkoblingen formidler da et annet budskap enn enkeltelementene. Innen film knyttes montasje spesielt til teknikker som ble utviklet av sovjetiske filmskapere på 1920-tallet. Noen ganger snakker en derfor om sovjetisk montasjefilm. Les mer. 

 

Ekspresjonistisk film

Dr. Caligaris KabinettDr. Caligaris Kabinett Ekspresjonismen som stilretning innen filmen oppsto i Tyskland i tiden etter første verdenskrig, før nazistene tok makten på begynnelsen av 30-tallet. Det filmatiske uttrykket er i slekt med annen ekspresjonistisk kunst, særlig den modernistiske malerkunsten, med bruk av få detaljer og forvridde form. Les mer. 

 

Neorealisme og poetisk realisme

Roma- åpen by (1945)Roma- åpen by (1945) Neorealismen oppsto i Italia i tiden like etter 2. verdenskrig, som en reaksjon mot den klassiske filmen. I stedet for fantasifortellinger ville man lage filmer som viste vanlige mennesker og realistiske person- og miljøskildringer. I Frankrike kom realismen i filmen til uttrykk gjennom det som ble kalt poetisk realisme. Les mer. 

 

Surrealistisk film

Surrealistisk bildekunstSurrealistisk bildekunstSurrealisme er en kunstretning som for alvor slo gjennom på 1920-tallet. Surrealistene tok utgangspunkt i det ubevisste som inspirasjon i kunsten. De var inspirert av psykoanalysen, slik denne ble utviklet av Sigmund Freud og hans elever. Les mer. 

 

Film noir

Joseph Cotten i filmen "Den tredje mann".Den tredje mann (1949)Film noir er en filmsjanger som hadde sin storhetstid i USA på 1940-tallet, men med viktige referanser til europeisk førkrigsfilm. Felles for filmene i denne sjangeren er såkalt low-key lyssetting, som er kjennetegnet av tydelige skiller mellom lys og mørke. Et annet trekk er at mange av filmene henter handlingen fra detektivhistorier eller historier som på en eller annen måte handler om forbrytelser. Les mer. 

 

Fransk nybølgefilm

Hiroshima Mon Amour (1959)Hiroshima Mon Amour (1959)På 1950-tallet dukker mer modernistiske tendenser frem hos unge franske filmregissører. De var opptatt av film som kunstuttrykk, og så på regissøren som en kunstner som brukte sitt kamera på samme måte som forfatteren brukte pennen og maleren penselen. Filmene fikk et dokumentarisk preg, siden opptakene skjedde på location, ikke i studio. Les mer. 

 

Postmodernistisk film

SimpsonsSimpsonsMens de modernistiske filmskaperne stilte seg avvisende til massekulturen, gjør postmodernistene det motsatte. De kombinerer nytt og gammelt, høykultur og massekultur. Postmoderne filmskapere spiller på allusjoner (referanser) til kjente medietekster og ironiserer over både egne og andres verk. Resultatet er ofte et lekent og frodig uttrykk. Les mer. 

 

Dogmefilm

Idiotene (1998)Idiotene (1998)Dogmefilm er et konsept som ble introdusert i 1995 av en gruppe danske filmregissører som kalte seg Dogme 95. Gruppen ønsket å skape en motvekt mot kommersialiseringen og effektmakeri i film. For å oppnå dette laget de en rekke regler som skulle sikre enkelhet i filmene, og som regissørene måtte skrive under på. Les mer. 

Oppgaver

Teoretisk stoff for

Generelt