Oppgave: Arbeidsoppdrag

Smilet – et universelt språk?

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
smilemunn

Kroppsspråk kan ha mange ulike betydninger i forskjellige kulturer. Smilet, derimot, er et av de få ansiktsuttrykkene som forskerne har funnet har den samme grunnleggende betydning i de fleste kulturer. Selv om forskjellige grupper på tvers av og innenfor kulturer kan ha forskjellige regler for uttrykk av den samme følelsen, har et stort smil hos ei norsk jente og hos en tradisjonelt oppdratt japansk jente sannsynligvis den samme grunnleggende betydningen.

Er det slik at et smil har en universell betydning? La oss undersøke denne påstanden.

Alle smiler på samme språkAlle smiler på samme språk  

Diskuter

 1. Se på påstanden om at smilet kan ha den samme grunnleggende betydningen, uavhengig av kultur. Stemmer det, tror du?
 2. Er betydningen av det å smile noe som i så fall er medfødt, eller er det noe vi har lært?
 3. Oppfattes et smil alltid positivt?

Analyser

 1. Hva tenker du når du ser denne tegningen?
 2. Hva tror du kunstneren vil uttrykke?
 3. Hva er det mest iøynefallende du finner i tegningen?
 4. Se på fargene. Hva uttrykker de? (konnotasjoner, positivt, negativt, stemning)
 5. Illustrasjonen har tegneseriepreg (cartoon). Hvorfor tror du kunstneren har valgt denne uttrykksformen?
 6. Kunstneren har prøvd å få fram mange kulturer i illustrasjonen. Hvilke kjennetegn på ulike kulturer ser du?
 7. Kunstneren har kalt tegningen sin Alle smiler på samme språk. Synes du han har fått fram dette i tegningen sin?

Forsøk

INSTRUKSJON

Dere skal nå undersøke hva som skjer når dere i en offentlig situasjon smiler til tilfeldig forbipasserende. Noter hvilke reaksjoner dere møtte når dere smilte eller lot være å smile til en person.

Følgende regler gjelder:

 1. Velg et strøk hvor dere ikke er alene. Tenk dere om.
 2. Personen skal være en fremmed. Velg især personer på deres egen alder, noen barn og voksne av hvert kjønn.
 3. Du skal oppnå øyekontakt med personen, uansett om du smiler eller ei, for å være sikker på at han eller hun har sett deg.
 4. Bestem deg for om du vil smile eller ei før du nærmer deg en person. og hold fast ved den beslutningen.
 5. Velg helst en person som er alene. Det påvirker folks reaksjoner når de er sammen med andre.
 6. Dere går to sammen, men litt fra hverandre når dere nærmer dere en person.


Dette skal dere merke dere:
Var det vanskelig eller lett å la være å smile, hvis en person selv smilte først? Hvordan føltes det å smile til en person som ikke smilte tilbake? Er det alders- eller kjønnsforskjeller i folks reaksjoner? Hvilke omstendigheter kunne ha ført til andre resultater: tid, sted, vær? Hvilke typer av smil observerte dere?

Oppsummer funnene deres i klassen. Hvilke observasjoner har dere gjort? Kan dere trekke noen konklusjoner om smilets universelle betydning? Smiler hele verden på samme språk?

Noen fakta om smil

Forskere mener at betydningen som tillegges et smil, er lært og ikke medfødt. Dersom man smiler til et lite barn og samtidig viser tennene, begynner barnet ofte å skrike (trolig assosierer barnet blottede tenner med en trussel, slik som dyr flekker tenner)

 

I 2011 sendte det amerikanske flyselskapet Delta sine 11.000 ansatte på smilekurs etter kanselleringer og klager fra kunder om at det ikke virket som de ansatte likte jobben sin. Selskapet satset 2 milliarder dollar på smilekurset og andre tiltak for å forbedre kundeservicen.

 

Reklametegneren Harvey Ball fant opp smiley-en slik vi kjenner den i dag, i 1963. Han brukte 10 minutter på å tegne den og tjente 45 dollar. Smiley-en er det emotikonet som brukes mest, i nær sagt alle sammenhenger. Men visste du at ikke alle blir like begeistret? En norsk mann ansatt i et internasjonalt regnskapsfirma sendte en smiley på en kort e-mail til sin franske sjef. Det mislikte hun sterkt. Hun syntes det var altfor uformelt.

 

Visste du at det å smile også er en hersketeknikk? Hersketeknikker