Fagstoff

Livsstilssykdommer – respirasjon

Publisert: 14.11.2012, Oppdatert: 25.09.2017
Røyking

Når sykdommer i respirasjonsorganene hemmer oksygenopptaket kan det føre til alvorlige konsekvenser. Flere av de vanligste sykdommene som rammer respirasjonsorganene, er ofte knyttet til livsstil. Hva vi har i oss, hvilken måte vi lever på, og vårt ytre miljø utgjør livsstilsfaktorer som påvirker vår disposisjon til å få sykdommer som astma, lungekreft og KOLS.

Betente bronkierSammenligning av en normal og en betent bronkie, for eksempel ved astma. 

Mor og barn som beskytter seg mot røyk.Passiv røyking kan også føre til sykdommer som astma og lungekreft. 

GruvearbeidereGruvearbeidere er svært utsatt for sykdommer i respirasjonsorganene på grunn av støv og luftforurensning. 

Reklame mot røykingSave your lungs – save your life. 

Skadde lungerLungene hos en som har røykt mye. 

KOLS skyldes i første rekke:

tobakksrøyk

luftforurensning

arvelige faktorer

 

Symptomer på KOLS er:

– hoste

luftveisinfeksjoner

tung pust

redusert fysisk yteevne

 

Astma

Astma er en kronisk betennelse i luftveiene. Faktorer som kan bidra til at astma utvikles, er blant annet husstøvmidd, pelsdyr som hund og katt, røyking og pollen. Video om astma 

Lungebetennelse

Lungebetennelse er en alvorlig infeksjon eller betennelse i lungene. Røykere får mer slim i luftveiene på grunn av betennelser, og siden flimmerhårene er svekket av røyking, blir det vanskeligere å kvitte seg med slimet. Dette danner grobunn for bakterier. Video om lungebetennelse 

Lungekreft

Lungekreft omfatter alle kreftformer i lungene og/eller luftveiene (bronkiene). Cirka 90 prosent av alle tilfeller av lungekreft er bronkialkreft. Sigarettrøyking er den absolutt viktigste årsaken til lungekreft og er ansvarlig for 80–90 prosent av alle tilfeller.
Video om lungekreft 

KOLS og emfysem

KOLS, kronisk obstruktiv lungesykdom, er en samlebetegnelse på sykdommer som forårsaker redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Røyking er den viktigste årsaken til KOLS, men luftforurensning kan også utløse sykdommen, spesielt i miljøer med mye støvpartikler.

Emfysem er en sykdom der veggene mellom alveolene ødelegges slik at lungevolumet reduseres. Dette skjer ved inhalering av skadelige stoffer som for eksempel finnes i sigarettrøyk.

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig

Fagstoff