Fagstoff

Konflikttrappen

Publisert: 30.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
SVERIGE - NORGE (3-1)

Konflikttrappen er en modell som forklarer hvordan en konflikt gjerne utvikler seg. Det er enklest å håndtere en konflikt på det nederste trinnet i trappen. Da er partene villige til å lytte til hverandre.

Ansatte i helsevesenet kan oppleve å komme i konflikt med pasienter eller pårørende Ansatte i helsevesenet kan oppleve å komme i konflikt med pasienter eller pårørende.
Fotograf: Science Photo Library
 

Konflikttrappen

Trinn 1: saklig uenighet, diskusjon

Trinn 2: ingen vil gi seg, krangel

Trinn 3: sinne og usaklighet, kjefting

Trinn 4: konflikten er fastlåst

 

Tenk etter!

Diskuter hvorfor det er lettest å løse konflikter på det første trinnet.

 

Har du noen gang forsøkt å megle mellom to kamerater som er i konflikt? Lyktes du?Har du noen gang forsøkt å megle mellom to kamerater som er i konflikt? Lyktes du?
Fotograf: Bjørn Sigurdsøn
  

 

Par som krangler
Fotograf: Sara Johannessen
 

 

Konflikttrappen viser hvordan en konflikt kan utvikle seg. Det begynner med en uenighet på det nederste trinnet.

Konflikttrappa. Illustrasjon.Slik kan vi se for oss konflikttrappen.
Opphavsmann: Knut Høihjelle
   

På første trinn er personene saklig uenige. De forklarer sine synspunkter på en sak og registrerer at den andre har et annet syn. Partene er ikke uvenner og prøver å lytte til hva den andre mener. De diskuterer og er villige til å finne en løsning.

På andre trinn har konflikten økt. Partene står på sitt og argumenterer hardt for at de selv har rett. Deres løsning er den som bør velges. Partene prater ofte i munnen på hverandre, og vi ser på kroppsspråket at de er engasjert. De lytter i liten grad til det den andre sier.

På tredje trinn er partene sinte på hverandre, og de blander sak og person. De roper til hverandre og kaller hverandre stygge ting. Gamle og uavsluttede konflikter dukker opp. Begge har sluttet å lytte til hva den andre sier. De truer hverandre og krever at den andre skifter mening. Konflikten er fastlåst.

På fjerde trinn er det «krig». Partene slåss og skriker til hverandre. Dersom ingen skiller dem, vil de slåss til en gir seg eller blir skadet. De ser på hverandre som fiender.