Fagstoff

Windows feilsøkere

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Internettsøk

I tillegg til vanlige hjelp-funksjoner har Windows også innebygde feilsøkingsprogrammer.

Feilsøkingsprogrammene leder brukeren steg for steg gjennom feilsøkingsprosessen. Det er bare de vanligste og enkleste problemene som kan løses på denne måten, men det kan være en god start for brukerne.

For å vise feilsøkingsprogrammene klikker du startknappen og åpner kontrollpanelet. Velg deretter «Finn og løs problemer» i kategorien «System og sikkerhet» (se figuren under).

UtforskerenWindows kontrollpanel.
Opphavsmann: Microsoft
  

Fra menyen velger du den oppgaven du trenger hjelp med (se figuren under). Programmet starter og leder deg gjennom feilsøkingsprosessen.

FeilsøkWindows feilsøkingsprogrammer.
Opphavsmann: Microsoft
  

Lenke: Løse vanlige problemer ved hjelp av feilsøkere.