Fagstoff

Feilsøking med søkemotor

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Internettsøk

Søkemotorer som Google er et godt alternativ for å finne informasjon om spesifikke feilmeldinger, filer, tjenester og prosesser.

Søke etter feilmeldinger med Google

Når du bruker Google, kan du sette anførselstegn («…», eller “…“) rundt ordene du søker på, slik at Google bare søker etter sider som inneholder det nøyaktige uttrykket. Hvis du søker uten anførselstegn, får du opp alle sider som inneholder en hvilken som helst kombinasjon av ordene.

Hvis du søker på teksten i en feilmelding og setter den i anførselstegn, er det stor sannsynlighet for at du vil få resultater fra forum der andre har spurt om nøyaktig den samme feilmeldingen, og svarene de har fått, vil ofte også være løsningen på ditt problem.

Glem bare ikke at du også må være kritisk til kvaliteten på løsningene. Du bør forsøke å forsikre deg om at forslagene til løsning faktisk løste problemet for den som spurte, og at løsningene gjelder den samme programversjonen eller maskinen som du har problemer med.

Se også på hvor gamle løsningene er, og om det virker som de som har svart, har greie på det de skriver om, eller om de bare gjetter.

Tips når du skal søke etter feilmeldinger

Det er vanligvis ikke mulig å merke tekst i en meldingsboks slik at du kan kopiere og lime den inn i for eksempel Google, men det er mulig å kopiere hele innholdet av meldingen til en tekstfil. Klikk hvor som helst i meldingen unntatt på knappene, og trykk på Ctrl-C. Åpne et nytt tekstdokument og trykk på Ctrl-V. Alt innholdet i meldingen blir kopiert inn i dokumentet som tekst.

1. Klikk på meldingen og trykk Ctrl-C.1. Klikk på meldingen og trykk Ctrl-C.
Opphavsmann: Microsoft
 

2.  Åpne et tekstdokument og trykk på Ctrl-V. Innholdet i meldingen blir limt inn som vanlig tekst.2. Åpne et tekstdokument og trykk på Ctrl-V. Innholdet i meldingen blir limt inn som vanlig tekst.
Opphavsmann: Microsoft

Dette er nyttig både når du skal dokumentere problemer, og når feilmeldingen inneholder lange feilkoder som du skal søke etter i Google.

Noen feilmeldinger har også utvidet informasjon som ikke vises i feilmeldingsvinduet, men som blir tatt med når du kopierer meldingsinnholdet på denne måten.

ErrorEksempel på feilmelding med lange feilkoder.
Opphavsmann: Microsoft
 

Søke etter Windows-prosesser og -tjenester

Google er også godt egnet for å finne informasjon om tjenester (services) eller prosesser som kjører på maskinen.

Illustrasjonen under viser et utsnitt av tjenester i Windows oppgavebehandling. Anta at du lurer på hva tjenesten SSDPSRV gjør, og om den skaper noen problemer.

Oppgavebehandling
Opphavsmann: Microsoft
 

Åpne Google og søk på SSDPSRV service.

GoogleSøk i Google på SSDPSRV service.
Opphavsmann: Google
 

Du får resultater fra en rekke nettsider med oversikt over alle typer tjenester og prosesser som finnes i Windows. For eksempel ProcessLibrary.com som forteller at SSDPSRV er en protokoll for kommunikasjon med USB-enheter, at tjenesten ikke er skadelig, og at den bør kjøre. (Se illustrasjon under.)

 

ProsseslibrarySøk i Google på SSDPSRV service. Treff hos ProcessLibrary.
Opphavsmann: Microsoft
 

Søke etter filtyper

På samme måte som for prosesser og tjenester er Google også godt egnet for å finne informasjon om ukjente filer og filtyper.

Anta at du finner en fil med etternavnet .CBZ og lurer på hva slags fil det er, og hvilket program du kan åpne den med.

Ved å søke på CBZ file i Google vil du få nettsider med oversikt over ulike filtyper. For eksempel FileInfo.com. (Se illustrasjon under.)

FiltyperSøk på CBZ file i Google.
Opphavsmann: Arne Jansen