Fagstoff

Internett som supportressurs

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Internettsøk

Internett er den viktigste og mest effektive informasjonskilden for IKT-servicemedarbeidere. De fleste problemer som oppstår, er allerede kjent av enten produsenten eller andre brukere, og mulige løsninger er dokumentert på Internett.

Tech Support Forum, Tech Support GuyCyber Tech Help og den norske Hardware.no er noen eksempler på kjente uavhengige supportsider som har svar på det meste.

 

 

google search
Forfatter: Jason Lee
 

Produsentenes nettsider

Produsenten eller leverandørens nettsider er det naturlige stedet å starte informasjonssøkingen, og alle større leverandører har egne supportsider tilgjengelig på Internett. Kvaliteten varierer imidlertid svært når det gjelder både innhold og søkemuligheter. I tillegg er ikke alltid grensesnittet like intuitivt.

Mange leverandører har koblet supportsidene sine opp mot egne erfaringsdatabaser, som for eksempel Microsoft TechNet, og tillater at du selv søker i denne. Noen leverandører krever at du er registrert kunde før du får full tilgang til en slik database. 

Andre supportsider 

I tillegg til produsentenes nettsider finnes det også en lang rekke nettsider og forum som er dedikert spesielle programmer, systemer eller brukerstøtte generelt. Kvaliteten på slike forum er imidlertid svært variable – noen er glimrende, mens andre i praksis er verdiløse. Som IKT-servicemedarbeider lønner det seg å bygge opp en liste over gode supportsider som du av erfaring vet blir oppdatert regelmessig, og som har et innhold som er til å stole på.

Søkemotorer

Søkemotorer som Google er ofte et godt alternativ for å finne informasjon om spesifikke feilmeldinger, filer og lignende. Men det kan være stor usikkerhet forbundet med kvaliteten på den informasjonen du finner. Når du sliter med sporadiske feil eller ikke kan lokalisere en feil til en bestemt maskindel eller et bestemt program, kan søkemotorer ofte være til god hjelp. Om ikke annet kan resultatene fortelle deg om det er andre som sliter med den samme feilen.

De fleste problemer som oppstår, er allerede kjent av enten produsenten eller andre brukere.