Fagstoff

Innledning til kunnskapsnettverk og kunnskapsutvikling

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Sosiale nettverk

Virksomheter er opptatt av kunnskap og vil gjerne fremstå som kunnskapsbedrifter eller kunnskapsorganisasjoner som hele tiden utvikler seg.

DataarbeidÅ utføre arbeid på egen hånd kan ofte være den beste måten å lære på.
Fotograf: Berit Roald
 

 

"Informasjon blir bare kunnskap i hendene på noen som vet hva de skal gjøre med den."
– Peter Drucker

Du har sikkert hørt eller lest at vi lever i et ”informasjonssamfunn”. Men kunnskap er mer enn informasjon. Kunnskap innebærer at du også vet hvordan du skal bruke tilgjengelig informasjon i praksis. Uten kunnskap har ikke informasjonen noen egentlig verdi.

Forfatteren og økonomen Peter Drucker oppsummerte det på følgende vis: ”Informasjon blir bare kunnskap i hendene på noen som vet hva de skal gjøre med den.

Den vanligste formen for kunnskapsutvikling i virksomheter er å organisere kurs for de ansatte. Det er i tråd med tradisjonell tankegang om hvordan vi lærer, men dette er ikke alltid den beste måten å utvikle kunnskap på.

Det er gjort mange undersøkelser om læring på arbeidsplassen som konkluderer med at de beste måtene å lære på er

  • å utføre oppgaver selvstendig
  • å utføre oppgaver sammen med kollegaer
  • å snakke sammen og diskutere med kollegaer

Det betyr ikke at kurs ikke har noen betydning. Men i en virksomhet skjer mye av den viktigste kunnskapsutviklingen gjennom arbeid med praktiske oppgaver, sosiale relasjoner, kunnskapsnettverk og i situasjoner hvor det er mulig å samarbeide med kollegaer og observere hvordan kunnskapen brukes.

Læring og kunnskapsutvikling er kontinuerlige prosesser i alle bransjer og virksomheter, spesielt innenfor IKT. Den teknologiske utviklingen går fort, og som IKT-servicemedarbeider må du regne med å bruke en god del tid på å holde deg oppdatert. Det er derfor lurt å sette din egen læring og kunnskapsutvikling i system.