Fagstoff

Ekvivalens

Publisert: 22.10.2012

Hvis den logiske slutningen gjelder begge veier, sier vi at vi har en ekvivalens.
Tegnet «» kalles en ekvivalenspil.

Eksempel

x=22x=4

Vi leser x=2 er ekvivalent med at 2x=4.

Dette betyr at det er implikasjon begge veier 

x=22x=4 og 2x=4x=2

Vi har ikke ekvivalens i det første eksemplet fordi «Kaja bor i Norge» medfører ikke at «Kaja bor i Bergen».

Relatert innhold

Generelt