Fagstoff

Implikasjon

Publisert: 22.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

At Kaja bor i Bergen medfører at Kaja bor i Norge.At Kaja bor i Bergen medfører at Kaja bor i Norge.

Hvis Kaja bor i Bergen, bor Kaja i Norge. Vi har da det vi kaller en implikasjon. At Kaja bor i Bergen medfører at Kaja bor i Norge. Vi har et eget tegn for «medfører at». Dette tegnet er «» og kalles en implikasjonspil.
Vi skriver

Kaja bor i Bergen  Kaja bor i Norge

Vi kan også si at «Kaja bor i Bergen» og «Kaja bor i Norge» er to utsagn. Utsagn kan enten være sanne eller usanne. Vi kan gi utsagnene navn. Vi bruker da små bokstaver.

p: Kaja bor i Bergen

q: Kaja bor i Norge

Vi kan da skrive at p medfører q

q

Vi har da fått en kortfattet skrivemåte som forteller at hvis det er sant at Kaja bor i Bergen, da er det også sant at Kaja bor i Norge.

Relatert innhold

Generelt