Fagstoff

Skjæring mellom plan og koordinatakse

Publisert: 06.11.2012, Oppdatert: 06.11.2017

Skjæring mellom plan og koordinatakse 

Skjæring mellom plan og koordinataksene. Bilde. Figuren viser skjæringspunktene, B, D og C mellom planet

β: 2x+3y-z-1=0

og hver av de tre koordinataksene.

Når planet skjærer - aksen, er x - og
y - koordinatene lik null.

Vi får da

2·0+3·0-z-1=0                  z=-1

Skjæringspunktet blir (0,0,-1).

Finn skjæringspunkt, tenkeboble. Bilde.  

Oppgaver

Generelt