Fagstoff

Skjæring med koordinatplanene

Publisert: 06.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Bilde av en tenkeboble  En linje er gitt ved parameterframstillingen

 

x=x0+at    y=y0+bt    z=z0+ct

For å finne hvor en linje skjærer xy-planet, setter vi z-koordinaten lik null og finner verdien til t. Vi setter denne verdien for t inn i uttrykket for x- og y-koordinatene, og vi har skjæringspunktet med xy-planet.

Bilde av tenkeboble

Oppgaver

Generelt