Oppgave: Drøfte

Sammenlign Dagsrevyen og TV 2-nyhetene

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

medieuttrykk logo  

Tid

Forarbeid

1,5 time (se sendingene)

 

Oppgaveløsing

2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

Ressurser

Dagsrevyen 

 

TV 2-nyhetene

 

Nyhetskriterier 

 

nyhetsstudio TV2TV 2-anker Mah-Rukh Ali

 

TV 2 pusset opp for 26 millioner

 

TV 2s nyhetsvignett

 

 

Humoristiske tips

Hvordan lage din egen dagsrevy? 

Dagsrevy-studioNyhetsankre og sportsanker i Dagsrevy-studio. Klikk på bildet og velg å se det i originalstørrelse. Da ser du designdetaljene bedre. 

Oppgave A: Nyhetsprofil

Se Dagsrevyens sending kl. 19.00 og TV 2s nyhetssending kl. 21.00 samme dag.

 1. Lag en skisse over innslagene i de to sendingene og hvilken rekkefølge innslagene kommer i.
 2. Hvilke seksjoner er innholdet i Dagsrevyen delt inn i?
 3. Hvilke seksjoner er innholdet i TV 2-nyhetene delt inn i?
 4. Hva er hovedoppslaget i Dagsrevyen denne dagen?
 5. Hva er hovedoppslaget i TV 2-nyhetene?
 6. Hvilke nyhetskriterier ligger til grunn for at disse to oppslagene er valgt?
 7. Hvilke andre nyheter har fått stor plass i sendingene?
 8. Sammenlign nyhetsprofilen. Hva er likt? Hva er forskjellig?

 

Oppgave B:

Fortellerteknikk og visuelle virkemidler

 1. Studer vignettene til de to programmene. Hvordan er de utformet? Hva signaliserer de?
 2. Se bildet av Dagsrevy-studio ovenfor og bildet av TV2-studioVG Nett. Beskriv nyhetsstudio som scene: bruk av farger, figurer, animerte bevegelser, rekvisitter og programledernes framtoning (klesdrakt, mimikk).
  Hva er likt? Hva er forskjellig?
 3. Velg nyhetsmeldinger som er felles for begge nyhetssendingene. Brukes det levende bilder i forbindelse med disse nyhetsmeldingene? Har kanalene brukt forskjellige bilder? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 4. Hvordan er samspillet mellom den teksten som leses i nyhetsstudio, og det vi ser på bildene?
 5. Sammenlign måten nyhetsankrene binder innslagene sammen på. Hva er likt? Hva er forskjellig?
 6. Sammenlign måten nyhetsankrene og sportsankrene opptrer på. Hva er likt? Hva er forskjellig?
Relatert innhold

Generelt