Fagstoff

Ulikheter

Publisert: 17.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Krokodille

I 1T kurset lærte du hvordan du løser ulikheter av første og andre grad. Vi begynner med litt repetisjon.

 

Ulikheter av første grad

I 1T lærte du at du kan løse ulikheter av første grad nesten på samme måte som du løser likninger av første grad. Den eneste forskjellen er at du må snu ulikhetstegnet hvis du multipliserer eller dividerer med negative tall.

Eksempel

Gitt ulikheten

x<5x-4

Løsning

     x<5x-4x-5x<-4  -4x<-4  -4x-4x>-4-4        x>1

Relatert innhold

Generelt