Fagstoff

Økonomistyring

Publisert: 26.11.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Politistudenter ute på utrykningsøvelse

Hensikten med å drive en virksomhet er å tjene penger. Riktignok kan en bedriftsleder også få dekket andre behov – som å utnytte sine sterkeste evner og å få dekket sin skapertrang - men det å tjene penger er og bør være den sterkeste drivkraften. På den måten får økonomien den oppmerksomheten som er nødvendig. Uten denne motiveringen kan rene idealistiske krefter få for stor betydning. Da kan det lett gå galt og bedriften ende opp i en konkurs.

Bankgiro
Fotograf: Stein J. Bjørge
 

Enkelte medarbeidere har vanskelig for å holde orden i sakene sine. Det er uakseptabelt for en regnskapsmedarbeider.Enkelte medarbeidere har vanskelig for å holde orden i sakene sine. Det er uakseptabelt for en regnskapsmedarbeider.
Fotograf: Rolf M Aagaard

Stor økonomisk bevissthet er av avgjørende betydning, og bedriften bør styres deretter. Vi kan omtale dette som økonomistyring. Dette trenger ikke å gå på bekostning av andre verdier – som f.eks. gleden over å kunne samarbeide med andre mennesker.

Hvorfor må bedriften styres?

Det skjer mye i en bedrift i løpet av en dag, en uke, en måned eller et år. Avhengig av størrelsen på bedriften inntreffer mange ulike hendelser som alle påvirker bedriftens økonomi.

Ordre mottas, varer leveres, fakturaer sendes, varer bestilles, fakturaer mottas, penger innbetales og utbetales, utstyr brukes, skader oppstår osv. Bedriften er som en levende organisme med pulserende virksomhet.

Bedriften må derfor være godt organisert og ha gode rutiner. Hvis regler og rutiner mangler, råder kaoset i stedet. Kaos virker nedbrytende, mens ledelse og god organisering virker oppbyggende.

Noen aktiviteter styrker bedriftens økonomi, andre svekker økonomien. For å styre bedriftens økonomi slik at vi holder kontroll med dette, kan vi bruke budsjettet.

Et budsjett må lages for bedriften for kommende periode, og vi må fortløpende kontrollere at budsjettmålene våre nås. På den måten kan vi styre økonomien, og – om nødvendig – legge om kursen i tide. Vi kaller ofte dette for budsjettkontroll.

Oppgave
Ta utgangspunkt i din egen økonomiske situasjon. Hva har du kontroll på? Hva har du ikke kontroll på? Vet du hvilke regninger som kommer til hvilken tid? Har du penger på konto til å betale regningene i rett tid? Hvis ikke, hva må du gjøre for å få bedre kontroll? Diskuter i grupper på to eller flere.