Fagstoff

Eksempel på lønnsberegning

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Tastatur på kalkulator.

Her skal vi se nærmere på et eksempel på en lønnsutbetaling.

Per Olsen – en gjennomsnittsnordmann«Per Olsen» – en gjennomsnittsnordmann.
Fotograf: Sara Johannessen
 

Vi skal foreta en lønnsberegning for februar måned på grunnlag av følgende opplysninger:

Per Olsen Fast månedslønn kr 24 500
  Overtid 50 % 12 timer
Prosentkort 30 %
Antall arbeidstimer i en måned:      
162,5

 

Hjelpeberegninger:

Timelønn = 24.500/162,5 = 150,77Overtid 50% = 150,77·1,5 = 226,16·12 = 2.714 

Trekkgrunnlag:

Brutto lønn (trekkgrunnlag)   24.500·(2.714) = 27.214

Lønnsberegning:

Månedslønn 24 500,00
+ Overtid 50 % 2 714,00
= Brutto lønn 27 214,00
– Forskuddstrekk (trekkgrunnlag  27.214)*0,3 8 164,00
= Netto utbetalt 19 050,00

 

Feriepenger = 27.214,00 · 0,12 = 3.266,00

Arbeidsgiveravgift (aga):

Skyldig aga (aga  lønn)            27.214,00 · 0,141 = 3.875,00Påløpt aga (aga  feriepenger)     3.266,00 · 0,141 =    460,00