Fagstoff

Beregning av lønn

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 25.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Tastatur på kalkulator.

Arbeid med lønn er en viktig del av personalforvaltningen. Lønna må være riktig! Korrekt lønn – til rett tid – til rett person – bør være mottoet for et lønnskontor.

Lønn er ofte gjenstand for forhandlinger og av og til også konflikter. Lønn er ofte gjenstand for forhandlinger og av og til også konflikter. Her ankommer fagforeningsledere Riksmeglingsmannens kontor for megling våren 2012.
Fotograf: Audun Braastad

 

En videosnutt fra lønnsforhandlingene i 2009.
Fotograf: Ole Berg-Rusten, Mats Rønning
Leverandør: NTB scanpix

 

Feil lønnsutbetaling? Det er like galt om beløpet er for lite eller for stort. Feil lønnsutbetaling? Det er like galt om beløpet er for lite eller for stort. Er det for lite, kan de ansatte bli irriterte. Det vil de også bli når beløpet er for stort og de må trekkes i lønna neste måned.
Fotograf: Sara Johannessen

 

Skjermbilde fra  lønnsprogrammet Huldt & Lillevik Lønn 5.0Skjermbilde fra lønnsprogrammet Huldt & Lillevik Lønn 5.0.
Opphavsmann: Huldt & Lillevik

 

Flere programleverandører i Norge leverer lønnsprogrammer for pc. Huldt & Lillevik lønn og Visma lønn er kjente eksempler på dette.

Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de fleste av oss.Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de fleste av oss. Siden 1990-årene har lønnsutviklingen vært større enn prisutviklingen i Norge. Vi har derfor hatt det vi kaller reallønnsvekst de siste tiårene.
Fotograf: Sara Johannessen
 

Arbeidet med lønn er krevende. En stilling som lønnsmedarbeider innebærer å holde seg oppdatert med hyppige offentlige regelendringer og å kontrollere at disse endringene blir fulgt i lønnsarbeidet.

Kompetanse for lønnsmedarbeideren

Det er helt avgjørende at den lønnsansvarlige har nødvendig kompetanse til å gjøre en god jobb. Hun må være allsidig og ha kompetanse om selve faget lønn. Hun må også ha kjennskap til aktuelle lover og regler, mestre lønnsprogrammet, ha god forståelse for IT og forståelse for regnskap generelt.

Ettersom hun vil ha mye kontakt med de ansatte, bør hun også ha god sosial kompetanse.

Hvordan lønnsprogrammet virker

Et lønnsprogram er bygd opp med mange tabeller eller dataregistre. De forskjellige registrene knyttes sammen når programmet brukes.

Slike registre kan være et kartotek over alle de ansatte med relevante opplysninger som adresse, ansattnummer, når de ble ansatt, hvilket skattekort som skal brukes, og så videre. Et slikt register kaller vi gjerne et ansattregister eller personregister.

Betingelsene for enkelte ansatte registreres også i lønnsprogrammet. Slike opplysninger går igjen fra måned til måned.

Andre registre kan gi en oversikt over alle bedriftens avdelinger, firmabiler og så videre. Registre som kommuneregister, postnummerregister og registre med offentlige satser leveres ferdig fra programleverandøren.

Alle disse registrene har én eller flere tilknytninger (relasjoner) til andre registre, slik at de kan fungere sammen som et komplett hele og løse de oppgavene som er nødvendige i lønnsarbeidet.

Figuren nedenfor er en forenklet skisse der de stiplede pilene antyder relasjoner mellom registre, og der de heltrukne pilene viser hvordan registrene til sammen lager en rapport – i dette tilfellet en lønnsslipp.

Sammenhenger mellom ulike registre i et lønnssystem. Sammenhenger mellom ulike registre i et lønnssystem.
Opphavsmann: Oddvar Torgersen, Bjørn Nordheim
 

Samspillet mellom programleverandørens registre og de registrene brukeren bygger opp, fører til at det blir registrert relativt få data i forbindelse med selve avlønningen. Disse dataene begrenser seg gjerne til de forholdene som varierer fra måned til måned, og som kalles periodiske eller variable lønnsdata. Dette er svært tidsbesparende og innebærer en sikkerhet for at lønna blir korrekt.