Fagstoff

Ordre og faktura – logistikk

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Tastatur på kalkulator.

Et moderne ordreprogram er en viktig del av bedriftens logistikk. Med logistikk menes alt som dreier seg om det å bestille varer, få varene på lager, hente fram varene og sende dem til kundene.

Et ordreprogram holder styr på hvilke varer som er på vei inn til bedriften, hvor mye som er på lageret til enhver tid, hvor mye som er på vei ut til kundene, og hvor mye det er mulig å reservere for kundene.

Et eksempel på et ordreprogram. Her vises skjermbildet for registrering av en ordre. Opphav: WinVask Systems. Et eksempel på et ordreprogram. Her vises skjermbildet for registrering av en ordre.
Opphavsmann: WinVask Systems
 

Varestrømmen (varer med forskjellig status) kan illustreres slik:

Varestrømmen. Varestrømmen.
Opphavsmann: Oddvar Torgersen