Fagstoff

Vektorproduktet i fysikken

Publisert: 02.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Den kraften F som virker på en partikkel med ladning q, og som beveger seg med farten v i et magnetfelt B, gitt ved

F=q·v×B

Her vil vektorene være gitt som piler og ikke på koordinatform. «Høyrehåndsregelen» gir retningen til kraftvektoren.

Figuren er for positiv ladning q. Dersom q var negativ, ville F få stikk motsett retning! (Dette er på grunn av faktoren q i formelen.)

Bilde av høyrehåndsregelen