Fagstoff

Pyramider

Publisert: 02.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Volum av pyramider 

En pyramide utspent av tre vektorer kan ha en grunnflate som er trekantet eller firkantet.Bilde av pyramider  

Volumet av en pyramide er gitt ved formelen

V=G·h3

Arealet til en trekantet grunnflate er halvparten av arealet til en firkantet grunnflate når flatene er utspent av de samme vektorer.

Volum av en pyramide med firkantet grunnflate


V=13p×q·r

 

Bilde av en tenkeboble

Volum av en pyramide med trekantet grunnflate (tetraeder)


 

V=16p×q·r