Oppgave: Arbeidsoppdrag

Regjeringens mediepolitikk i 2013

Publisert: 17.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediestrategi sidespalte  

Tid

2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

 

 

Ressurser

Omtale av medieområdet i Stortingsproposisjon 1 2012-2013:

Kulturdepartementets budsjett for 2013 

Statsbudsjettet for 2013  

Oppdrag

Studer regjeringens omtale av medieområdet i forslaget til statsbudsjett for 2013 (Stortingsproposisjon 1 2012-2013).
I denne framstillingen finner du svar på spørsmålene nedenfor.

 

 1. Hvilket område i budsjettet har økt mest?
 2. Studer den grafiske framstillingen av mediebruk. Hvilket medium har økt mest i perioden 2007–2011? Hvilket medium har gått mest tilbake?
 3. Hvordan har forholdet mellom den tiden vi bruker på papiraviser og den tiden vi bruker på nettaviser, endret seg fra 2001 til 2011?
 4. Hvordan har bruk av innhold på mobile enheter utviklet seg fra 2006 til 2012?
 5. Hvor stor del av inntektene i mediebransjen kommer fra reklameinntekter?
 6. Hvorfor risikerer papiravisene at inntekter fra reklame går ned i årene som kommer?
 7. Hvor stor del av befolkningen går på kino i løpet av ett år?
 8. Kvalifikasjonskriteriene og fordelingskriteriene for mediestøtte endres. På hvilken måte?
 9. Ønsker regjeringen å oppnevne et medieombud? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 10. Hvorfor ønsker regjeringen å sikre NRK som en avgiftsfinansiert, reklamefri allmennkringkaster?
 11. Hvordan vil regjeringen sikre at store sportsarrangementer blir sendt på betalingsfritt TV?
 12. Hva gjør regjeringen for å øke mangfoldet av norskprodusert film og TV?