Fagstoff

Regnskap og lønn – fra det manuelle til det automatiske

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Tastatur på kalkulator.

De arbeidsoppgavene vi nå skal behandle, ble tidligere utført med penn og papir – altså helt manuelt. Etter hvert ble det brukt enkle maskiner, som skrivemaskiner og andre mekaniske innretninger. I dag brukes datamaskiner og dataprogrammer til dette arbeidet.

I dette emnet vil vi henvise til den moderne måten å løse disse oppgavene på, men skal du lære yrket, må du gå veien om penn og papir. Vi vil altså konsentrere oss om de manuelle funksjonene, ikke de automatiske.

På Patentstyrets ekspedisjons- og kassekontor i 1942På Patentstyrets ekspedisjons- og kassekontor i 1942.
Fotograf: NTB scanpix

 

Et moderne kontorlandskap hos banken DNB Nor på Aker Brygge i Oslo.Et moderne kontorlandskap hos banken DNB Nor på Aker Brygge i Oslo.
Fotograf: Carl Martin Nordby

 

 

Oppgave

Intervju en person som har lang erfaring med administrative oppgaver innen et firma eller en bransje, og la vedkommende fortelle hvilken utvikling han eller hun har vært med på fra penn og papir til dagens bruk av datamaskin. Interjvjupersonen bør være mer enn 50 år gammel – ettersom det var fra 1980-åra slikt utstyr begynte å bli aktuelt.

 

Husker du dette om regnskapsførsel fra vg1?

Fra blyant til pc

Det har vært en rivende utvikling i regnskapsavdelingen i bedrifter i dag. Regnskapsprogrammene kan i dag løse alle oppgaver der vi skal registrere forretningstilfeller (kjøp og salg), strukturere opplysningene og gi oss de rapportene vi måtte trenge. Det å bruke slike programmer fullt ut – med alle de funksjonene som er aktuelle – er både nyttig og meningsfullt for dem som jobber med dette.

Det samme kan sies om lønningskontoret. Her løses alt som har med de ansattes lønninger å gjøre, ved hjelp av datamaskiner og dataprogrammer (lønnsprogrammer).

Også når det gjelder salg til kundene på kreditt, løses det på tilsvarende måte. Kravet til kunden settes opp i form av en utgående faktura som blir produsert ved hjelp av en datamaskin og et fakturaprogram.

Elektroniske verktøy

Datamaskiner og dataprogrammer må betraktes som verktøy for å løse oppgavene, men selve fagkompetansen ligger hos personen som bruker utstyret. Du må med andre ord kunne faget regnskap, lønn, ordre og faktura for å kunne gjøre en god jobb. Det elektroniske utstyret er bare et hjelpemiddel til å gjøre jobben på en behagelig og effektiv måte. 

I den videregående skolen og i fagskolen brukes både papir og blyant og datautstyr som en del av opplæringen. Datautstyr er et utmerket hjelpemiddel, men gjør bare det det blir bedt om gjøre. I tillegg til å lære deg programmene må du derfor først og fremst lære deg faget. Den beste måten å gjøre det på er den manuelle.

Du lærte en del om dette i vg1 – se lenkesamlingen. Vi skal repetere litt fra dette og hjelpe deg litt lengre i forståelsen.

Vi vil også omtale hvordan elektronisk utstyr kan utnyttes innen fagområdene.