Fagstoff

Bruk av regneark

Publisert: 25.10.2012, Oppdatert: 25.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kompass

Regneark er et av de viktigste hjelpemidlene for dem som jobber med tall og beregninger. Regnearkprogrammene er svært intuitive og lette å lære seg. Samtidig kan man hele tiden vokse med oppgavene. Det er nesten ubegrenset hva en kan løse med slike programmer.

Regneark på pc kan forenkle budsjettarbeidet.Regneark på pc kan forenkle budsjettarbeidet.
Fotograf: Corbis

 

Lenke

Her finner du en introduksjon til bruk av regneark

 

Oppgave

Fortsett med regnearket ditt. Gjør det på den måten Nils legger opp til. Bruk arkfaner.

Her finner du informasjon om faner i Excel:

Flere regneark i en arbeidsbok

 

Det er nyttig å bruke faner i regnearkprogrammet, som her i Excel.Det er nyttig å bruke faner i regnearkprogrammet, som her i Excel. 
Opphavsmann: Microsoft
 

Bruk av regneark

Det er nyttig at Ulla Regnskap behersker den regnearkmodellen som Nils nå skal ferdigstille. Han gir Ulla en kort introduksjon. Her er utdrag av samtalen:

Regneark er et uunnværlig verktøy i budsjetteringen. Det kan riktignok være tidkrevende å bygge opp en modell første gang, men er modellen først laget, kan den med små tilpasninger og forbedringer brukes i årene som kommer.

Fordelene med å bruke et regneark er mange: Det lett å flytte på noe vi har skrevet, bruk av formler gjør arbeidet mer effektivt, og vi kan simulere – altså prøve og feile – inntil vi er fornøyd med resultatet.

Et moderne regneark har faner nederst på siden. I et nytt regneark vil fanene hete Ark1, Ark2 og så videre. Du kan endre navnene på disse arkene og du får på den måten en slags innholdsfortegnelse – eller en «regnebok», om du vil.

Nils er ekspert på dette, og som du videre ser, har han allerede tatt hensyn til at modellen også skal innholde et likviditetsbudsjett. Han fortsetter leksjonen:

Man kan bruke det første arket til det vi kan kalle budsjettforutsetninger. Her kan regnskapet fra i fjor og en del nøkkelopplysninger ligge.

Det andre arket kan inneholde det budsjetterte salget, og det tredje kan ha innbetalinger fra kundene og så videre.

Det er nyttig ikke å bruke mer plass på hvert ark enn det som synes i skjermbildet. Da blir modellen mer brukervennlig.

Under står en oversikt over hvordan han har disponert arkfanene. Legg merke til at etter alle delbudsjettene kommer faner med hovedbudsjettene.

 

1. fane - Budsjettforutsetninger

  -----

  2. fane - Salgsbudsjettet

  3. fane - Innbetalinger fra kunder

  4. fane - Varekostbudsjettet

  5. fane - Utbetalinger til leverandører

  6. fane – Andre faste kostnader

  7. fane – Utbetalinger av andre faste kostnader og avgifter

    -------

  8. fane – Resultat

  9. fane – Likviditet

10. fane – Balanse (budsjett av balanse brukes kun av store firmaer)

 

Ulla blir svært begeistret over det hun får se. Nå vil hun legge inn tallene fra resultatbudsjettet sitt inn i modellen. Hun hadde også brukt Excel til arbeidet sitt, men ikke slik som i modellen til Nils. Hun ville også forsøke å lage et likviditetsbudsjett, ettersom Nils også hadde lagt til rette for det.