Fagstoff

Salgsbudsjettet

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 09.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kompass

Det er naturlig å starte med salgsbudsjettet. Det er i dette delbudsjettet vi definerer hvilken aktivitet som skal finne sted neste år. Det aktivitetsnivået bedriften bestemmer seg for, vil påvirke hele kostnadsnivået. Vi kan gjerne omtale det å beregne inntektene som flaskehalsen i budsjettarbeidet. Er inntektsnivået satt, er den største utfordringen løst.

Kvinnelig leder
Fotograf: MM Productions
 

En montør monterer husalarm.En montør monterer husalarm.
Fotograf: Nicolai Prebensen
 

Prognose

En prognose kan for eksempel være en oversikt over hvordan en bedrift tror at økonomien dens vil se ut de neste månedene, det vil si hvor store inntektene og kostnadene vil bli.

 

Oppgave

Etter hvert som vi går framover i dette emnet, bør du legge alle tallene i eksemplene inn i et regneark. Du kan på den måten kontrollere tallene.

 

Oppgave

Synes du at økningen i omsetning står i samsvar med økningen i mannskap?

Arbeidet med å beregne inntektene

Nina Salg ønsker å benytte seg av den samme demokratiske fremgangsmåten som Per Leder brukte. Hun vil involvere alle i sin avdeling.

Hun innkaller til et møte samme uke og forteller sine ansatte at Per er svært optimistisk med hensyn til de mulighetene som finnes i markedet – både med hensyn til omsetningen og markedsandeler.

Nina har fem selgere i sin avdeling. Ivar Montør deltar også på møtet. Hans tre montører kunne ikke delta på grunn av sterkt arbeidspress. Gruppen foreslår at bedriften bør ansette to ekstra selgere og en montør.

En uke senere har Nina satt opp et forslag til salgsbudsjett der to nye selgere og en ny montør er medregnet.

I salgsbudsjettet har hun tatt hensyn til den omsetningen hver selger har hatt til nå, og de signaler de selv har gitt om hvilken kapasitet de har. Hun har også sett nøye på de sesongsvingene som er i bransjen, med topper i andre og fjerde kvartal.

Nina Salg lager en oversikt over omsetningen for inneværende år. Ettersom året ikke er over ennå, har hun laget en prognose for de tre siste månedene. Bedriften opererer med fire varegrupper. Salgsomsetningen er budsjettert per varegruppe.

Hun har deretter satt opp budsjettet per måned, og har også tatt hensyn til periodiseringer – altså at alle inntektene er plassert i den måneden de hører hjemme. For eksempel kommer de høyeste inntektene i andre og fjerde kvartal. I tillegg har hun tatt hensyn til at de nye selgerne og den nye montøren trenger opplæring og dermed ikke kan være fullt produktive i den første perioden.

Forslaget ser slik ut (vi har for plassens skyld satt det opp kvartalsvis og med samlet omsetning for alle varegruppene):

Inneværende år (med prognose ut året)     

Tall i hele tusen1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartalÅret
Salgsomsetning2.5004.0002.0005.00013.500
Montasje5008006001.1003.000
TOTALT3.0004.8002.6006.10016.500

 

Budsjett for neste år – inntekter

Tall i hele tusen1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartalÅret
Salgsomsetning3.0004.8002.4006.00016.200
Montasje5501.0008001.4503.800
TOTALT3.5505.8003.2007.45020.000


Nina sender budsjettforslaget til Per Leder. Han godkjenner det som er gjort – så langt – og sender det videre til Birger Innkjøp.